У организацији Центра за стручно усавршавање у образовању овог викенда одржан је семинар "Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама".
 
Семинару су присуствовали наставници, учитељи и стручни сарадници са територије града Лесковца. Кроз овај програм учесници су унапредили своја знања о ефектима различитих васпитних и комуникацијских приступа, али и имали прилику да овладају делотворним техникама за подстицање сарадње, развијање односа уважавања, пружање подршке и конструктивно решавање проблема.
 
Реализатори програма "Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама" у овом термину били су Ирена Лободок Штулић, дипломирани школски психолог-педагог, Удружење грађана „ТИМ ПСИХОКОД„ из Београда и Сузана Станковић Илић, психолог ОШ "Васа Пелагић" из Лесковца.

У суботу, 22. априла 2023. године, у Центру за стручно усавршавање Шабац одржан је семинар "Како да наставник постане добар говорник".
Овај програм стручног усавршавања налази се под каталошким бројем 562 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину.
 
Циљ овог програма је оснаживање наставника за овладавање техникама јавног излагања у групи са децом и одраслима уз развијање иновативних приступа рада у настави.
 
Семинар су реализовале: Оливера Ивановић, професор разредне наставе, Центар за стручно усавршавање у образовању; Анка Ивановић Цонић, мастер образовних политика, Центар за стручно усавршавање у образовању и Милена Ристић, мастеранд на Образовним политикама, Центар за стручно усавршавање у образовању.

У суботу, 22. априла 2023. године, у организацији CSU Leskovac одржан je семинар "Дигиталне дидактичке игре у раду са децом предшколског и раног школског узраста".
 
Овај програм стручног усавршавања налази се под каталошким бројем 500 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину.
 
Општи циљ овог програма је јачање професионалних компетенција наставника и васпитача у изради и примени веб 2.0 алата, онлајн дидактичких игара, дигиталних наставних материјала у складу са принципима интерактивне наставе.
 
Семинар су реализовали: Марија Крстић Радојковић, мастер васпитач, ПУ „Вукица Митровић“ Лесковац и Бојана Савић, мастер учитељ, васпитач, ПУ „Вукица Митровић“ Лесковац. 

Центар за стручно усавршавање у образовању у сарадњи са Мрежом РЦ и ЦСУ Србије 19. марта 2023. године организовао је једнодневну обуку намењену наставницима у основним и средњим школама града Лесковца на тему „Примена географско информационих система у настави“.
 
Учесници семинара су били укључени у реализацију у сваком сегменту. Делили су своја искуства о раду у ГИС-у, о раду са ученицима и примени географских карата на настави. Били су заинтересовани за алате, онлајн платформе које су биле представљене на семинару, а имали су прилику да их испробају на рачунарима. Кроз дискусију на крају првог дела међусобно су поделили нове идеје које могу да се примене у настави у учионици, на терену и екскурзијама. Већина учесника савладала је коришћење софтвера Google Earth кроз студију случаја и успешно направила своју прву карту.
 
Семинар су реализовали: Никола Младеновић, мастер, Центар за развој неформалног образовања грађана; Тијана Јаковљевић, мастер, Универзитет у Београду – Географски факултет и Дуња Сотоница, мастер, Центар за развој неформалног образовања грађана.

Центар за стручно усавршавање je у недељу 19. марта 2023. године на основу исказаних потреба наставника организовао обуку на тему „Планинарство – Боравак у природи, утицај на развој и постигнућа ученика“ за запослене у ОШ „Трајко Стаменковић“ Лесковац.
Овај програм стручног усавршавања налази се под каталошким бројем 314 у Каталогу.
На семинару су наставници упознати су са значајем планинарења – боравка у природи и његовим утицајем на физички и емоционални развој ученика, њихова постигнућа у настави и формирање навика здравих стилова живота.
Реализатори су: Тања Варјачић, професор, ОШ „21.октобар“ Крагујевац; Андреј Ивошев, Планинарски савез Србије; Јелица Драшковић, дипломирани биолог, ОШ "Петар Тасић“ Лесковац.
 

Још један семинар који је реализован у суботу 18. марта је „Раст и развој деце кроз препознавање и правилно усмеравање њихових капацитета и способности“.
Ова обука организована је за запослене у Основној школи "Свети Сава" у Гложану.
Семинар су реализовалe: Драгана Васић Стевић, дипломирани психолог, Средња школа Гимназија, Шилово; Јелена Станимировић, дипл. правник, Центар Моодрост, Ниш; Емилија Стаменковић, дипломирани доктор медицине, Центар Моодрост, Ниш.