У суботу, 17. септембра 2022. године, у просторијама Центра за стручно усавршавање у образовању реализован је програм "Комбинована настава енглеског језика - предуслови за успешну примену модела ".
Овај програм стручног усавршавања подржан је од стране Центра за стручно усавршавање у образовању Лесковац и акредитован под каталошким бројем 956. 
Основни циљ овог семинара јесте оспособљавање наставника за систематску и планску примену дигиталне
технологије у настави енглеског језика по комбинованом моделу.
Реализатори семинара су: Анита Јанковић, мастер филолог, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини; Александар Стевановић, мастер психолог, Висока школа социјалног рада, Београд.

 

Центар за стручно усавршавање у образовању 25. јуна 2022. године организовао је једнодневни семинар за запослене у средњим стручним школама града Лесковца на тему „Идентификација предузетничке идеје и израда бизнис плана“. Овај семинар акредитован је од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања на 8 бодова стручног усавршавања под каталошким бројем 910 у важећем Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника. 

Семинар су реализовале: Зорана Никитовић, доктор економских наука, Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд и Слађана Вујичић, доктор наука, Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд. 

Центар за стручно усавршавање у образовању у сарадњи са Удружењем за стручно усавршавање одраслих „Едутех“ Нови Сад, 04. јуна 2022. године организовао је једнодневни семинар за запослене у ТШ „Раде Металац“ Лесковац на тему „Алтернативни погон моторних возила“. Овај семинар акредитован је од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања на 8 бодова стручног усавршавања под каталошким бројем 896 у важећем Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника. 

Семинар је реализовао Слободан Продановић, дипломирани инжењер машинствa. 

Наставници стручних предмета машинске струке упознати су са техничким решењима из области аутомобилске индустрије која обзиром на брзи развој технике нису обухваћена наставним планом, а која су присутна у пракси и са којима се ученици стално срећу. 

Остварен је циљ семинара: Упознавање полазника са савременим техничким решењима у области аутоиндустрије која на моторним возилима користе обновљиве изворе енергије и хибридни погон као потпуну или делимичну замену за фосилна горива, чиме се попуњава празнина између наставног програма и савремене праксе и јача стручни капацитет наставника.

 

Центар за стручно усавршавање у образовању 04. јуна 2022. године за запослене у ПУ „Вукица Митровић“ Лесковац и запослене у основним и средњим школама града Лесковца организовао је једнодневни семинар „Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти“. Овај семинар акредитован је од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања на 8 бодова стручног усавршавања под каталошким бројем 60 у важећем Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника. 

Аутор семинара је Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма. 

Овом обуком оснажене су компетенције васпитача и наставника за потпуније и боље разумевање утицаја попуштајућег васпитног стила и породичне динамике на понашање, емоционални и социјални развој детета и ученика. 

Обрађене су следеће теме: 

- Попуштајући васпитни стил

- Постављање граница у васпитном процесу

- Стратегије за постављање граница и правила у понашању у раду са децом.

Центар за стручно усавршавање у образовању у оквиру обележавања активности поводом манифестације Мај месец математике уз подршку Друштва математичара Србије Подружнице Јабланички округ организовао је једнодневни семинар за наставнике математике у основним и средњим школама града Лесковца. Семинар „Нека занимљива питања у реализацији наставе математике“ акредитован је од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања на 8 бодова стручног усавршавања под каталошким бројем 356 у важећем Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника. 

Реализатори семинара били су: Синиша Мозетић, дипломирани математичар, Шабачка гимназија и Милош Пушић, дипломирани математичар, Прва београдска гимназија. 

Наставницима је пружена стручно методичка подршка у оспособљавању за реализацију садржаја интердисциплинарног карактера који се базирају на добром познавању теорије комплексних бројева и популаризација математике указивањем на иновативна и занимљива решења.

 

У организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања је у суботу 14. маја 2022. године одржана обука "Шта све могу калкулатори? - У сусрет државној матури".

Обукама су присуствовали професори средњих школа Јабланичког и Пчињског округа који предају предмете у којима се користи калкулатор (математика, физика, хемија, информатика …). 

По повратку са семинара професори ће имати обавезу одрже едукацију колегама који у оквиру свог предмета користе дигитрон. Свака школа добила је на поклон Casio калкулатор FX 991 EX који је преведен на српски језик.