Seminar-Čas po meri deteta - 04.11.2012.

Seminar-Pomoć pomagačima - očuvanje psihofizičkog zdravlja - 27/28.10.2012.

Seminar-Srpski jezik i jezička kultura u nižim razredima osnovne škole - 20.10.2012.

Seminar-Variety as the spice of ELT - 13.10.2012.

Seminar-Pomoć pomagačima - očuvanje psihofizičkog zdravlja - 06/07.10.201206/07.10.2012 .

Seminar-Čas po meri deteta - 06.10.2012.

Radionica - Podrška inkuzivnom obrazovanju 03.10.2012.

Seminar-Efikasna obrada školske dokumentacije pomoću računara - 29/30.09.2012.

Bazična obuka u okviru projekta "Profesionlna orijentacija na prelasku u srednju školu"- 28.-30.09.2012.

NLP trening - Odaberite uspeh - 25/26.09.2012.

Seminar-Interaktivnim metodama kroz nastavu do ocene koja motiviše - 23.09.2012.

Seminar-Kako pomoći disleksičnim učenicima - 22.09.2012.

Seminar-Inkluzija po meri deteta - 22/23.09.2012.

Seminar-Priprema i pisanje projekata za EU programe i fondove -13/14.09.2012.

Akcija "Pažnja sad!" - 06.09.2012.

Seminar-Priprema i pisanje projekata za EU programe i fondove - 31.08.-01.09.2012.

Kamp hemije - "Hemija plus" - 14.-18.08.2012.

Seminar- Medijacija kao konstruktivan način rešavanja konflikata među akterima školskog života - 26/27.06.2012.

Koncert - Miša Blam i prijatelji - 17.06.2012.

Seminar- Strategije i intervencije za razvijanje socijalnih veština i prihvatljivog ponašanja kod dece sa autističnim spektrom - 16.-17.06.2012.

Seminar- TKT3 Tour Round Serbia - Introduction to TKT Essentials - 10.06.2012.

Seminar- Metodički postupci pri realizaciji nastave muzičke kulture u razrednoj nastavi - 02.06.2012.

Obuke za planiranje stručnog usavršavanja - korak dalje - 21/22/25.05.2012.

Seminar- Autonomija  nastavnika i učenika u nastavi stranih jezika - 19. i 20.05.2012.

Seminar- Ni crno ni belo - program za rad sa decom i mladima - 18/19/20.05.2012.

Seminar- Primena obrazovnih standarda u vrednovanju učeničkih postignuća iz matematike - 13.05.2012.

Treći mentorski sastanak  osnovnih škola II kruga - GIZ 12.05.2012.

Godišnjica rada škole "Smart" - 28.04.2012.

Seminar- Učimo da učimo - 28/29.04.2012.

Seminar- Školska biblioteka - mesto saradnje učenika i nastavnika - 28/29.04.2012.

Seminar- Primena individualizovanog obrazovnog plana u radu sa decom izrazitih muzičkih sposobnosti - 24.04.2012.

Drugi mentorski sastanak  osnovnih škola II kruga - GIZ 24.04.2012.

Seminar- Likovno je i... - 21/22.04.2012.

Seminar- Inkluzija po meri deteta - 21/22.04.2012.

Seminar- Jezik i komunikacija u školama na području prizrensko-timočkog dijalekta - 20.04.2012.

Seminar- Edukacija za identifikaciju i rad sa darovitom decom - 10/11.04.2012.

Seminar- Hemijski pogled u tri dimenzije - 7/8.04.2012.

Seminar- Učionica dobre volje - 6/7/8.04.2012.

Seminar- Kako pružiti podršku deci čiji su roditelji u procesu razvoda braka ili su razvedeni - 01.04.2012.

Seminar- Azbuka saradnje škole i porodice - 31.03.2012.

Prvi mentorski sastanak  osnovnih škola II kruga - GIZ 31.03.2012.

Seminar- Motivacija i psihološki principi učenja - 24.-25.03.2012.

Seminar- Razvijanje kompetencija nastavika za uspostavljanje pozitivnog etosa u odeljenju - 24.-25.03.2012.

Treći mentorski sastanak bazičnih i mentorskih osnovnih škola - GIZ 20.03.2012.

Seminar- Planiranje nastave fizičko vaspitanje - izabrani sport - 17.03.2012.

Bazična obuka iz projekta "Profesionalna orijentacija na prelazu u srednju školu" - 24/25/26.02.2012.

Seminar- Komunikaciona kompetentnost i medijska pismenost nastavnika - 19.02.2012.

Seminar- Planiranje nastave fizičko vaspitanje - izabrani sport - 19.02.2012.

Seminar- Modeli profesionalnog razvoja nastavnika - 04.02.2012.

Seminar- Poremećaj pažnje i hiperaktivnost kod predškolske/školske dece - 03/04.02.201203/04.02.2012 .

Dodela nagrada za Svetosavski konkurs- 30.01.2012.

Sajam profesionalne orijentacije mentorske škole "Vasa Pelagić"- 24.01.2012.

Seminar- Ka boljem razumevanju (4)- 21.01.2012.