Центар за стручно усавршавање у образовању у Лесковцу је значајна институција у области образовања  Јабланичког и Пчињског округа. Основан је са циљем обављања развојних, саветодавних, истраживачких и стручних послова у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању ради обезбеђивања бољег квалитета образовног система. 

Захваљујући меморандуму о разумевању, потписаном 24. јула 2003. између влада Швајцарске Агенције за развој и сарадњу (SDC) и Републике Србије - Министарства просвете кроз пројекат Стручног усавршавања образовног кадра (Professional Development Project - PDP)основано је дванаест центара, од којих је један Центар за стручно усавршавање у образовању у Лесковцу.

На основу Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Скупштине града Лесковца 2009. године, Центар за стручно усавршавање у образовању у Лесковцу је званично отворен за рад 11. новембра 2010. године, са циљем децентрализације образовног система. Центар за стручно усавршавање у образовању у Лесковцу део је Мреже регионалних центара и центара за стручно усавршавање Србије.

 

Циљеви Центра

 

 • Побољшање квалитета образовања;
 • Примењивање и спровођење Стратегије, у складу са Стратегијом коју је развио Центар за професионални развој Београд;
 • Припрема и реализација годишњих програма стручног усавршавања у региону, уз сарадњу са Школском управом и осталим Центрима за стручно усавршавање.

Активности Центра

 

 • Снимање и анализа потреба за стручним усавршавањем запослених у образовању;
 • Планирање обуке и других видова стручног усавршавања;
 • Помоћ при креирању нових програма стручног усавршавања;
 • Праћење примене различитих облика стручног усавршавања;
 • Сарадња са Заводом/Центром за професионални развој;
 • Сарадња са локалном заједницом;
 • Сарадња са Министарством просвете/Школском управом;
 • Сарадња са образовно-васпитним установама;
 • Формирање и одржавање базе података;
 • Анализа понуде програма стручног усавршавања;
 • Организовање семинара и других облика стручног усавршавања.