Seminar u Orahovcu - 26. i 27.12.2015.

Novogodišnji koncert Muzičke škole "Stanislav Binički" - 24.12.2015.

Prezentacija istraživanja u organizaciji Učiteljskog društva Leskovac - 21.12.2015.

Radionica "Mapiranje potreba pedagoških asistenata - 21.12.2015.

Seminar u Lapljem selu - 28. i 29.11.2015.

Seminar - Metode i tehnike ocenjivanja zasnovane na kriterijumima- 14. i 15.11.2015.

Seminar -Variety as the spice of ELT -10.11.2015.

Seminar -Zamke novih zavisnosti -10.11.2015.

Seminar - Metode i tehnike ocenjivanja zasnovane na kriterijumima- 09. i 10.11.2015.

Seminar - Srpski jezik i jezička kultura u nižim razredima osnovne škole- 09.11.2015.

Seminar - Autizam i govorno-jezički poremećaji - 09.11.2015.

Seminar - Školska biblioteka - mesto saradnje učenika i nastavnika - 08.11.2015.

Seminar - Podseti se,nauči, primeni, obogati, izraz pisani i usmeni - 07. i 08.11.2015.

Seminar - Primena enigmatskog kviza u nastavi - 07. i 08.11.2015.

Seminar - Roditelji i mi - 07.11.2015.

Promocija CD-a gradskog dečijeg hora "Zvezdice" - 05.11.2015.

Dodela  ECDL sertifikata zaposlenima u Zavodu za javno zdravlje Leskovac - 04.11.2015.

Seminar - Pedagoška radionica za profesore francuskog jezika - I deo - 17.10.2015.

Seminar - Matematičke radionice - 11.10.2015.

Dodela nagrada najboljim učenicima Grada Leskovca 11.10.2015.

Seminar - Metode outdoor nastave - učenje u neposrednom okruženju - 19. i 20.09.2015.

Finale kviza Odbora za prevenciju bolesti zavisnosti Skupštine Grada Leskovca - 25.06.2015.

Seminar - Pomoć pomagačima - očuvanje psihofizičkog zdravlja - 18.06.2015.

Predavanje "Kornelije Stanković - što se bore misli moje" LEDAMUS 2015. - 17.06.2015.

Koncert etno muzike - LEDAMUS 2015. - 14.06.2015.

Obuka - Priprema za završni ispit 2015. - 10.06.2015.

Kreativne radionice za učenike - 01.06.2015.

Seminar - Primena enigmatskog kviza u nastavi - 23.05.2015.

Seminar - NTC sistem učenja - razvoj ukupnih sposobnosti deteta - 27.04.2015.

Tribina - Monitoring i evaluacija inkluzivnog obrazovanja - 06.04.2015.

Seminar - Efikasnim učenjem do boljih rezultata - 29.03.2015.

eTwininning radionica - 27.03.2015.

Okrugli sto "Samohrane majke i tržište rada u Leskovcu" - 17.03.2015.

Seminar - Autizam i govorno-jezički poremećaji - 01.03.2015.

Seminar - Learning Technologies - 21.02.2015.

Promocija Izdavačke kuće "Eduka" - 06.02.2015.