ПРАВИЛА МЕЈКЕРС СПЕЈСА

 

Ко су чланови Меjкерс спејса?

Меjкерс спејс је намењен читавоj заjедници – ученицима, студентима, иноваторима, истраживачима, уметницима, занатлиjама, свимa онима коjи имаjу креативне идеjе, желе да нешто направе, науче и поделе своjе знање са другима. Чланство jе добровољно и бесплатно, али jе обавезно за све оне коjи желе да користе Меjкерс спејс. Члановима су потпуно доступни сви ресурси Меjкерс спејса и имаjу право да учествују на свим курсевима и обукама. Сви чланови добиjаjу електронске чланске карте.

 

 

Како постати члан Меjкерс спејса?

Чланови Меjкерс спејса мораjу бити стариjи од 12 година. Чланство је потпуно бесплатно, потребно је попунити пријавни формулар након чега можете почети са редовним доласцима у Мејкерс спејс у радно време. У интерноj бази ће се налазити сви подаци о члановима – лични подаци, подаци о нивоу познавања рада на машинама и завршеним курсевима, као и њиховим интересовањима за даљи напредак. Без завршене уводне обуке, члановима неће бити дозвољено самостално коришћење машина и алата.

 

 

Коjа су права и обавезе члана Мејкерс спејса?

Обавезе члана су да поступа у складу са Правилником Меjкерс спејса. Приликом посете Меjкерс спејсу члан ради евиденциjе мора да очита своjу чланску картицу. Чланови имаjу могућност коришћења простора у току радног времена и могу самостално руковати алатима и машинама тек након завршене  уводне обуке о безбедној и правилној употреби машина и алата. Малолетна лица могу руковати машинама и алатима уз присуство и/или сагласност родитеља за употребу машина и алата уз претходно завршену уводну обуку.

 

 

Шта се све може наћи у Меjкерс спејсу?

У Меjкерс спејсу постоjе одвоjене целине за проjектовање и реализациjу ваших идеjа. Члановима су сви ресурси доступни, а за посебне машине потребна jе обука од стране дежурних стручних лица.