andjela

               Анђела Костић Минић

               директор Центра

телефон: 016/214-555
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

опис послова:

 • представља и заступа Центар;
 • организује и води пословање Центра;
 • одговоран је за законит рад Центра;
 • доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места уз сагласност Оснивача, као и друга акта из своје надлежности;
 • предлаже акте које доноси Управни одбор;
 • спроводи одлуке Управног одбора;
 • предлаже Управном одбору мере за унапређење рада Центра;
 • спроводи финансијске одлуке донете од стране Управног одбора;
 • обавља и друге послове у складу са законом, Одлуком о оснивању и Статутом Центра.

 

СЕКТОР: ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 

lidija

          мр Лидија Крстић Стојичић

    саветник за професионални развој

телефон: 016/214-555
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

опис послова:

 • организује и руководи радом сектора Професионални развој;
 • заказује и води редовне и ванредне састанке сектора Професионални развој и извештава директора Центра о садржају, одлукама и предлозима;
 • припрема и израђује инструменте за испитивање потреба за стручно усавршавање запослених у образовању;
 • прати стање и потребе у вези са стручним усавршавањем запослених у образовању;
 • анализира и врши избор програма стручног усавршавања;
 • учествује у изради понуде програма Регионалног Центра;
 • успоставља сарадњу с националним и међународним институцијама које се баве израдом и развојем програма стручног усавршавања;
 • прати понуду постојећих програма из разних области;
 • по овлашћењу директора преговара са ауторима и реализаторима програма о условима реализације;
 • предлаже износ котизације за семинар;
 • води евиденцију о урученим сертификатима за организоване семинаре;
 • сарађује са домаћим и иностраним сродним институцијама;
 • сарађује са представницима школа
 • израђује презентације и стручне радове на тему стручног усавршавања;
 • пружа информације о програмима стручног усавршавања,
 • надгледа реализацију програма стручног усавршавања и друге програме и активности центра водећи рачуна о максималној искоришћености капацитета Центра;
 • иницира израду нових програма према исказаним потребама;
 • израђује лични план професионалног развоја;
 • развија и спроводи програме намењене стручном усавршавању наставника и васпитача;
 • предлаже награде и стимулације за раднике сектора Професионални развој;
 • сарађује са локалном заједницом и другим институцијама по потреби;
 • сарађује са осталим сарадницима у Центру,
 • за свој рад одговара Директору Центра;
 • обавља и друге послове по налогу Директора Центра.

 

maca

                     Марија Јовић

  стручни сарадник за избор програма

   стручног усавршавања наставника,

васпитача и других учесника у процесу

           образовања и васпитања

стручни сарадник за избор

 

телефон: 016/214-555
e-mail
:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

опис послова:

 • учествује у раду сектора Професионални развој;
 • примењује инструменте за испитивање потреба за стручно усавршавање запослених у образовању;
 • организује прикупљање података на терену;
 • врши обраду и анализу података, прати реализацију програма стручног усавршавања;
 • анализира и предлаже избор програма стручног усавршавања;
 • учествује у изради понуде програма Регионалног Центра;
 • прати понуду постојећих програма из разних области;
 • контактира са ауторима и реализаторима програма;
 • предлаже износ котизације за семинар;
 • формира групе на основу пријава и контактира учеснике;
 • израђује спецификације трошкова за семинаре или друге активности и прослеђује на фактурисање;
 • припрема (и по потреби фотокопира, коричи и повезује) штампани радни материјал;
 • израђује сатницу за семинар и договору са реализатором и другим координаторима;
 • води евиденцију о урученим сертификатима за организоване семинаре и уручује сертификате ауторима или корисницима;
 • сарађује са представницима школа;
 • израђује презентације и стручне радове на тему стручног усавршавања;
 • пружа информације о програмима стручног усавршавања;
 • учествује у планирању реализације програма стручног усавршавања;
 • дистрибуира понуду Регионалног Центра потенцијалним корисницима путем електронске поште;
 • врши евалуацију програма;
 • прикупља и промовише примере добре праксе из образовно-васпитних установа;
 • иницира публиковање програма, односно материјала намењеног стручном усавршавању наставника и васпитача;
 • организује и реализује и друге програме и активности центра;
 • израђује лични план професионалног развоја;
 • развија и спроводи сопствене програме намењене стручном усавршавању наставника и васпитача;
 • сарађује са локалном заједницом по налогу претпостављеног;
 • сарађује са осталим сарадницима у Центру;
 • за свој рад одговара Директору Центра;
 • обавља и друге послове по налогу Директора Центра.

                 

  Наташа Денић

стручни сарадник за избор програма

   стручног усавршавања наставника,

васпитача и других учесника у процесу

           образовања и васпитања

телефон: 016/214-555
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

опис послова:

 • учествује у раду сектора Професионални развој;
 • примењује инструменте за испитивање потреба за стручно усавршавање запослених у образовању;
 • организује прикупљање података на терену;
 • врши обраду и анализу података, прати реализацију програма стручног усавршавања;
 • анализира и предлаже избор програма стручног усавршавања;
 • учествује у изради понуде програма Регионалног Центра;
 • прати понуду постојећих програма из разних области;
 • контактира са ауторима и реализаторима програма;
 • предлаже износ котизације за семинар;
 • формира групе на основу пријава и контактира учеснике;
 • израђује спецификације трошкова за семинаре или друге активности и прослеђује на фактурисање;
 • припрема (и по потреби фотокопира, коричи и повезује) штампани радни материјал;
 • израђује сатницу за семинар и договору са реализатором и другим координаторима;
 • води евиденцију о урученим сертификатима за организоване семинаре и уручује сертификате ауторима или корисницима;
 • сарађује са представницима школа;
 • израђује презентације и стручне радове на тему стручног усавршавања;
 • пружа информације о програмима стручног усавршавања;
 • учествује у планирању реализације програма стручног усавршавања;
 • дистрибуира понуду Регионалног Центра потенцијалним корисницима путем електронске поште;
 • врши евалуацију програма;
 • прикупља и промовише примере добре праксе из образовно-васпитних установа;
 • иницира публиковање програма, односно материјала намењеног стручном усавршавању наставника и васпитача;
 • организује и реализује и друге програме и активности центра;
 • израђује лични план професионалног развоја;
 • развија и спроводи сопствене програме намењене стручном усавршавању наставника и васпитача;
 • сарађује са локалном заједницом по налогу претпостављеног;
 • сарађује са осталим сарадницима у Центру;
 • за свој рад одговара Директору Центра;
 • обавља и друге послове по налогу Директора Центра.

 

СЕКТОР: ПРОЈЕКТИ И ЉУДСКИ РЕСУРСИ

 

ivan

                    Иван Крстић

саветник за пројекте и људске ресурсе

 

телефон: 016/214-555
e-mailОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

опис послова:

 • организује и руководи радом сектора Пројекти и људски ресурси;
 • заказује и води редовне и ванредне састанке сектора Пројекти и људски ресурси и извештава Директора Центра о садржају, одлукама и предлозима;
 • пружа подршку Директору Центра по питањима из области управљања пројектима, менаџмента и развоја инфраструктуре Центра;
 • пружа подршку Директору из области стратешког планирања и развојне политике Центра;
 • пружа подршку Директору Центра по питањима из области маркетинга;
 • надгледа рад запослених у сектору Пројекти и људски ресурси;
 • прати јавне позиве и конкурсе за разне пројекте;
 • учествује у раду тима за израду пројеката и апликација по разним јавним позивима;
 • по налогу Директора Центра, води одређене пројекте у којима је Центар партиципант;
 • сарађује и комуницира са Министарствима и другим институцијама, а по налогу Директора Центра и за потребе Центра;
 • прати стање људских ресурса Центра;
 • примењује инструменте за анализу људских ресурса;
 • организује прикупљање података на терену, врши обраду и анализу података;
 • предлаже Директору решења из домена управљања људским ресурсима;
 • израђује лични план професионалног развоја;
 • сарађује са локалном заједницом по потреби;
 • сарађује са Саветницима и Сарадницима Центра;
 • предлаже награде и стимулације за раднике сектора Пројекти и људски ресурси;
 • за свој рад одговара Директору Центра;
 • обавља и друге послове по налогу Директора Центра.

 

emina 

                 Емина Јовановић

 саветник за пројекте и људске ресурсе

 

телефон: 016/214-555
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

опис послова:

 • организује и руководи радом сектора Пројекти и људски ресурси;
 • заказује и води редовне и ванредне састанке сектора Пројекти и људски ресурси и извештава Директора Центра о садржају, одлукама и предлозима;
 • пружа подршку Директору Центра по питањима из области управљања пројектима, менаџмента и развоја инфраструктуре Центра;
 • пружа подршку Директору из области стратешког планирања и развојне политике Центра;
 • пружа подршку Директору Центра по питањима из области маркетинга;
 • надгледа рад запослених у сектору Пројекти и људски ресурси;
 • прати јавне позиве и конкурсе за разне пројекте;
 • учествује у раду тима за израду пројеката и апликација по разним јавним позивима;
 • по налогу Директора Центра, води одређене пројекте у којима је Центар партиципант;
 • сарађује и комуницира са Министарствима и другим институцијама, а по налогу Директора Центра и за потребе Центра;
 • прати стање људских ресурса Центра;
 • примењује инструменте за анализу људских ресурса;
 • организује прикупљање података на терену, врши обраду и анализу података;
 • предлаже Директору решења из домена управљања људским ресурсима;
 • израђује лични план професионалног развоја;
 • сарађује са локалном заједницом по потреби;
 • сарађује са Саветницима и Сарадницима Центра;
 • предлаже награде и стимулације за раднике сектора Пројекти и људски ресурси;
 • за свој рад одговара Директору Центра;
 • обавља и друге послове по налогу Директора Центра.

 

 

           

     стручни сарадник на пројектима

 

телефон: 016/214-555
e-mail

опис послова:

 • учествује у раду сектора Пројекти и људски ресурси;
 • прати јавне позиве и конкурсе за разне пројекте;
 • учествује у раду тима за израду пројеката и апликација по разним јавним позивима;
 • по налогу Саветника за пројекте и људске ресурсе ради на пројектима;
 • израђује презентације и стручне радове;
 • организује и реализује и друге програме и активности центра;
 • израђује лични план професионалног развоја;
 • развија и спроводи сопствене програме намењене стручном усавршавању наставника и васпитача;
 • сарађује са локалном заједницом по налогу претпостављеног;
 • сарађује са осталим сарадницима у Центру;
 • за свој рад одговара Директору Центра;
 • обавља и друге послове по налогу Директора.

 

СЕКТОР: ИКТ И РЕСУРСИ

 

anka                            

                     Анка Ивановић                                                            

            саветник за ИКТ и ресурсе

телефон: 016/214-555
e-mailОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

опис послова:

 • организује и руководи радом сектора ИКТ и ресурси;
 • обезбеђује информационо-техничку подршку за одржавање ИТ система Центра;
 • креира и ажурира WEB сајт Центра и WEB сајт Ресурс-центра;
 • формира, ажурира и одржава базу података;
 • администрира мрежу и рачунарски систем;
 • учествује у планирању развоја ИТ инфраструктуре Регионалног Центра;
 • надограђује и реконструише хардвер;
 • ажурира и инсталира постојећи софтвер и уводи нови софтвер;
 • бави се политиком безбедности ИТ система;
 • пружа стручну помоћ из области ИТ осталим запосленима у Центру и корисницима;
 • ради на изради билтена Центра;
 • пружа ИТ подршку за одржавање ресурсног центра;
 • предлаже набавку нове опреме и замену и поправку постојеће;
 • израђује лични план професионалног развоја;
 • сарађује са локалном заједницом и другим институцијама по потреби;
 • сарађује са осталим сарадницима Центра;
 • за свој рад одговара Директору Центра;
 • обавља и друге послове по налогу Директора Центра.

 

olja

                Оливера Ивановић

    стручни сарадник у ресурс центру

телефон: 016/214-555
e-mailОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

опис послова:

 • учествује у раду сектора ИКТ и ресурси;
 • стара се о Ресурс центру, медијатеци и Интернет клубу;
 • води евиденцију о издатим књигама и училима из Ресурс центра;
 • ажурира базу података Ресурс центра и медијатеке;
 • креира и предлаже годишњи издавачки план Центра;
 • креира и предлаже годишњи план промоција уџбеника;
 • контактира и сарађује са Народном Библиотеком Србије и издавачима;
 • ради на изради билтена Центра;
 • предлаже набавку нових књига и учила;
 • организује програме и активности у Ресурс центру;
 • организује и реализује и друге програме и активности центра, по потреби;
 • израђује лични план професионалног развоја;
 • сарађује са локалном заједницом по налогу претпостављеног;
 • сарађује са осталим сарадницима у Центру;
 • за свој рад одговара Директору Центра;
 • обавља и друге послове по налогу Директора Центра.

 

СЕКТОР: АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

milena

                 Милена Ристић

     стручни сарадник за финансије

телефон: 016/214-555
e-mailОва адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

опис послова:

 • учествује у раду сектора Администрација,
 • организује материјално-финансијске и опште послове;
 • одговоран је за спровођење одлука Директора из области финансија;
 • израђује предлоге финансијског плана, периодичних обрачуна, завршних рачуна и других аката из области финансија;
 • организује набавку основних средстава, материјала и др.према утврђеној динамици;
 • у сарадњи са директором води бригу о благовременом приливу средстава за рад Центра;
 • контира сву финансијску документацију;
 • стара се о усаглашености аналитичких са синтетичких контима, као и о благовременом усаглашавању купаца и добављача;
 • израђује и попуњава обрасце о инвестицијама;
 • води књигу улазних и излазних фактура и књигу жиро-рачуна;
 • издаје фискалне рачуне;
 • врши пријем финансијско-материјалне документације;
 • обрађује, контролише и комплетира сву потребну документацију која је потребна за контирање;
 • припрема налоге за уплату;
 • припрема налоге за уплату преко интернета;
 • врши електронска плаћања преко интеренета;
 • врши контролу и ликвидацију документације благајне;
 • врши ликвидацију платних спискова;
 • води дневник благајне и друго;
 • води и ажурира евиденцију о потраживањима по свим основама;
 • прати рокове плаћања;
 • даје налоге за обрачун камата за закашњења и доставља их дужницима за наплату;
 • води оперативну евиденцију о уплатама и исплатама;
 • врши уплате пазара на рачун Центра;
 • води евиденцију о документима обезбеђења плаћања и доставља средства плаћања служби платног промета на наплату;
 • припрема финансијску документацију за утужења неизмирених потраживања;
 • израђује лични план професионалног развоја;
 • сарађује са локалном заједницом по потреби;
 • сарађује са Саветницима и Координаторима Центра;
 • за свој рад одговара Директору Центра;
 • обавља и друге послове по налогу Директора Центра.

  

СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА ЦЕНТРА

 

aca

         Александар Стаменковић

                       домар

опис послова:

 • учествује у раду сектора Службе одржавања;
 • води рачуна о видео-надзору над објектом;
 • стара се о безбедности објекта;
 • задужен је за кључеве од собе и чајне кухиње;
 • врши ноћно дежурство у случају потребе;
 • легитимише и чува легитимације гостију;
 • стара се о телефонској централи;
 • стара се о безбедности објекта, инсталација и инвентара;
 • стара се о безбедности запослених и корисника услуга;
 • стара се о одржавању инсталација и инвентара;
 • врши мање оправке истих;
 • намешта и уређује учионице и конгресну салу за потребе семинара и других тренинга, по налогу чланова стручног тима;
 • извршава налоге Директора Центра, везано за технику и опрему у Центру,
 • стара се о противпожарној безбедности објекта, инсталација и инвентара;
 • обавештава Директора Центра о сваком догађају или појави која може да угрози безбедност запослених, корисника и објекта;
 • за свој рад одговара Директору Центра;
 • обавља и друге послове по налогу Директора Центра.

 

sasa

                 Саша Симоновић

                       домар

опис послова:

 • учествује у раду сектора Службе одржавања;
 • води рачуна о видео-надзору над објектом;
 • стара се о безбедности објекта;
 • задужен је за кључеве од собе и чајне кухиње;
 • врши ноћно дежурство у случају потребе;
 • легитимише и чува легитимације гостију;
 • стара се о телефонској централи;
 • стара се о безбедности објекта, инсталација и инвентара;
 • стара се о безбедности запослених и корисника услуга;
 • стара се о одржавању инсталација и инвентара;
 • врши мање оправке истих;
 • намешта и уређује учионице и конгресну салу за потребе семинара и других тренинга, по налогу чланова стручног тима;
 • извршава налоге Директора Центра, везано за технику и опрему у Центру,
 • стара се о противпожарној безбедности објекта, инсталација и инвентара;
 • обавештава Директора Центра о сваком догађају или појави која може да угрози безбедност запослених, корисника и објекта;
 • за свој рад одговара Директору Центра;
 • обавља и друге послове по налогу Директора Центра.

 

viki

                Виолета Николић

                   спремачица

опис послова:

 • стара се о свакодневној хигијени у објекту;
 • стара се о промени постељине у соби,
 • дужи се постељином и осталим инвентаром у смештајном делу,
 • свакодневно одржава и чисти све пословне просторије Центра, како канцеларијски простор, тако и кухињски простор и санитарни чвор,
 • обавља послове послуживања странака,
 • брине о набавци материјала и средстава за хигијену,
 • обавља генерално чишћење тромесечно (прање прозора, завеса, тепиха, врата и остало),
 • одговара за правилно коришћење машина и опреме за чишћење,
 • задужује средства за хигијену и подноси извештај о утрошку истих,
 • по потреби обавља послове рецепционера;
 • за свој рад Директору Центра;
 • обавља и друге послове по налогу Директора Центра.

 

tica

                    Тијана Јовић

                   спремачица

опис послова:

 • стара се о свакодневној хигијени у објекту;
 • стара се о промени постељине у соби,
 • дужи се постељином и осталим инвентаром у смештајном делу,
 • свакодневно одржава и чисти све пословне просторије Центра, како канцеларијски простор, тако и кухињски простор и санитарни чвор,
 • обавља послове послуживања странака,
 • брине о набавци материјала и средстава за хигијену,
 • обавља генерално чишћење тромесечно (прање прозора, завеса, тепиха, врата и остало),
 • одговара за правилно коришћење машина и опреме за чишћење,
 • задужује средства за хигијену и подноси извештај о утрошку истих,
 • по потреби обавља послове рецепционера;
 • за свој рад Директору Центра;
 • обавља и друге послове по налогу Директора Центра.