Seminar- Primena obrazovnih standarda u vrednovanju učeničkih postignuća 24. i 25.12.2011.

Seminar- Fizika kroz oglede 25.12.2011.

Seminar- Kreativne nastavne metode u realizaciji verske nastave 11.12.2011.

Seminar- Razvoj metodike nastave muzičke kuture u osnovnim i srednjim školama u Srbiji 10/11.12.2011.

Promocija standarda kompetencija za profesiju nastavnika - 08.12.2011.

Prvi mentorski sastanak bazičnih i mentorskih osnovnih škola - GIZ 28.11.2011.

Seminar- Školska biblioteka - mesto saradnje učenika i nastavnika 26/27.11.2011.

Seminar- Always learning 25.11.2011.

Seminar- Teme i testovi u nastavi hemije 19.11.2011.

Seminar- Jezik i komunikacija u školama na području prizrensko-timočkog dijalekta 19.11.2011.

Seminar izdavačke kuće Novi Logos 18.11.2011.

Radionica - Nastavnik između dužnosti i kreativnosti - Data status 12.11.2011.

Godišnjica rada Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju - 11.11.2011.

Seminar - Unapedimo dečiji razvoj -04/05.11.2011.

Obuke za planiranje stručnog usavršavanja, Vranje - 25/28/31.10.2011.

Seminar - Nastavnik lider učenja -29.10.2011.

Koncert hora Viva Voce 27.10.2011.

Bazične obuke iz projekta "Profesionalna orijentacija na prelazu u srednju školu" 21/22/23.10.2011.

Forum za jednake šanse u srednjoškolskom obrazovanju 19.10.2011.

Seminar -Interkulturalnost i inkluzija - izazov za školu -15.-16.10.2011.

Seminar - Formiranje mreže predškolskih ustanova -05/06.10.2011.

Kreativna radionica u okviru Dečije nedelje -04.10.2011.

Seminar - Obrazovanje na prvom mestu -18.09.2011.

Radni sastanak "Mreže RC i CSU" u Leskovcu -12. - 14.09.2011.

Pesnici i kompozitori deci -01.09.2011.

Seminar - Barokna solo i kamerna muzika -24/25.08.2011.

Interaktivna radionica - Postavljanje i postizanje ličnih i poslovnih ciljeva - 13.08.2011.

Seminar veštine Waraku - 31.07. - 06.08.2011.

Potpisivanje Ugovora za projekat "Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou" -14.07.2011.

Svečana dodela priznanja đacima generacije 2010/2011. sa teritorije Jablaničkog i Pčinjskog okruga -01.07.2011.

Seminar - Razvojni Montesori materijali u funkciji pripremno predškolskog programa -24/25/26.06.2011.

Druga šansa - Integralni program obuke za ostvarivanje programa funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih

Obuka školskih timova za planiranje stručnog usavršavanja - 1/2/3/14/15.06.2011.

Seminar Progres-a - Dobro upravljanje - put do uspešnije opštine - 14.06.2011.

Seminar - Udžbenik i zbirka i njihova primena u nastavi matematike - 05.06.2011.

Prezentacije primera dobre prakse Učiteljskog društva Leskovac - 31.05.2011.

Seminar Autonomnog ženskog centra - 24/26.05.2011.

Sastanak Aktiva školskih bibliotekara - 25.05.2011.

Javni forum za jednake šanse - 25.05.2011.

Sastanak Podružnice društva fizičara Srbije za Jablanički okrug 24.05.2011.

Seminar - Likovno je i... 14.-15.05.2011.

II trening drugog serijalaiz projekta "Promocija i razvoj omladinskog preduzetništva u južnoj Srbiji" 14.05.2011.

Seminar - Učimo da učimo 14.-15.05.2011.

I trening drugog serijala iz projekta "Promocija i razvoj omladinskog preduzetništva u južnoj Srbiji" 07.05.2011.

Seminar - Nastava istorije i ustanove kulture u Srbiji 29.-30.04.2011.

Upravljanje konfliktima kroz veštine medijacije - I modul 20/21.04.2011.

Seminar - Multimedijalna muzička radionica 16/17.04.2011.

II trening prvog serijala iz projekta "Promocija i razvoj omladinskog preduzetništva u južnoj Srbiji" 09.04.2011.

Seminar - Forma u muzici od baroka do danas 09/10.04.2011.

Seminar - Elementarne nepogode i nastava geografije 02.-03.04.2011.

I trening prvog serijala iz projekta "Promocija i razvoj omladinskog preduzetništva u južnoj Srbiji" 02.04.2011.

Sastanak Aktiva nastavnika fizike 10.03.2011.

Seminar - Biblioteka - univerzalna učionica 10.03.2011.

Seminar - Upravljanje strategijom odnosa s javnošću u osnovnim i srednjim školama 05.-06.03.2011.

Prezentacija - Otvorimo subotom škole da se deca druže i vole 28.02.2011.

Seminar - Kako da naučeno na seminarima postane deo školske prakse 27.02.2011.

Seminar - Jezik i komunikacija u školama na području prizrensko-timočkog dijalekta 27.02.2011.

Sastanak muzičkih pedagoga 25.02.2011.

Sastanak Podružnice srpskog geografskog društva 24.02.2011.

Predavanje - Sveta zemlja i međunarodna škola za proučavanje Holokausta Jad Vašem - Jerusalim 21.02.2011.

27.zimski susreti učitelja  19.02.2011.

Sastanak Aktiva i Društva istoričara 14.02.2011.

Seminar Funkcionalna pismenost  12.-13.02.2011.

Seminar Odabrane teme iz Teorije grafova 13.02.2011.

Prezentacija "Digitalnog dnevnika" 09.02.2011.

Seminar IN čarolija u nastavi II 04.-06.02.2011.

Seminar Motivacija i psihološki principi učenja 05.-06.02.2011.

Sastanak Aktiva i društva školskih bibliotekara 02.02.2011.

Seminar Galilejevi učitelji - 30.01.2011.

Seminr - Agrobanka 29.01.2011.

Prezentacija - The English Book 22.01.2011.