ПРОСТОР ЗА ПРОJЕКТОВАЊЕ

Обухвата рачунаре на којима можете радити у програмима за 3Д моделовање.

 

ПРОСТОР ЗА 3Д ШТАМПУ

Oбухвата два 3Д штампача са пратећим материjалом и софтвером и 14 3Д оловака.

 

CNC МАШИНА

Mоже се користити за сечење и цртање.

 

КУТАК ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ

Садржи лемну станицу за класичнолемљење, опрему за мерење и испитивање сигнала који су доступни посетиоцима Мејкерса.

 

ПРОСТОР ЗА ОБРАДУ МАТЕРИJАЛА

Садржи основне алате за сечење, бушење и обликовање дрвета и метала и броjне друге потребе.

 

БИБЛИОТЕКА И ПРОСТОР ЗА ЧИТАЊЕ

Опремљени су часописима и књигама који обухватају теме технологиjе, уради сам и научних достигнућа.