Запослени у средњим школама Јабланичког округа су у четвртак 4. априла присуствовали радионици "Међупредметне компетенције, исходи,пројектна настава". Ову радионицу реализовао је Сретен Јовић, професор Економске школе из Врања и спољни сарадник Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

У среду 3. априла је у Центру за стручно усавршавање у образовању одржано представљање уџбеника БИГЗ ИЗДАВАШТВА. Присутнима су представљена издања следећих наставних предмета: историја, математика, географија, српски језик, информатика и биологија.

Удружење Народни парламент из Лесковца уз финансијску подршку Швајцарске развојне агенције SWISS PRO реализовао је пројекат "Успостављање програма подршке у учењу за децу из осетљивих група у Лесковцу". У партнерству са пет основних школа града Лесковца и Центром за социјални рад Лесковац ангажоване су учитељице са евиденције Националне службе за запошљавање које ученицима пружају додатну подршку.

У уторак 2. априла је у организацији Школске управе Лесковац одржан стручни скуп који су реализовали спољни сарадници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 

У петак 29. марта је у Центру за стручно усавршавање у образовању одржана презентација уџбеника Вулкан издаваштва. Са новим уџбеницима упознали су се учитељи, наставници српског језика, историје и биологије.