У понедељак 2. децембра у Центру за стручно усавршавање спољни сарадници Школске управе Лесковац за предмете математика, биологија и техника, Ангела Митић Младеновиић, Ненад Пешић и Данко Данковић, одржали су радионицу „Оперативни план“.

Учесници радионице били су наставници математике, биологије и информатике, као и стручни сарадници средњих школа, са подручја града Лесковца.

На радионици су кратко представљене новине у изради оперативних планова рада и израђени конкретни оперативни планови према потребама присутних наставника. 

 

У среду 27. новембра су у Центру за стручно усавршавање у образовању представљена издања Вулкан издаваштва. 

Присутнима су приказани уџбеници из: историје, биологије, географије, српског језика, разредне наставе, информатика и техничко образовање, ликовне и музичке културе.

Трибина у оквиру циклуса менталног здравља са темом врњачко насиље одржана је у суботу 16. новембра у сарадњи са Центром Психонега из Ниша.

Ова тема изазвала је велико интересовање јер су присутни имали прилику да сазнају више о следећим темама: 

- Узроци проблема у ширем друштвеном окружењу и систему вредности деце и младих; 

- Породица, школа и медији као фактори социјализације; 

- Казнено-поправне и дисциплинске мере код деце и малолетника. 

 

Реализатори трибине били су Сања Живковић дипл. спец. педагог, васпитач у Заводу за васпитање омладине у Нишу, Валентина Николић и Стеван Станојевић,  дипл. психолози и терапеути у Центру Психонега.

Прва промоција "Лексикона стваралаца у предуниверзитетском образовању" након Београдског сајма књига одржана је у Центру за стручно усавршавање у образовању у среду 13. новембра 2019. године.

У „Лексикону стваралаца у предуниверзитетском образовању“ објављене су биографије 1000 стваралаца, од тога 45 имена са територије коју покрива Школска управа Лесковац. Лексикон је објављен као луксузно издање, у тврдом повезу на 704 стране.

Велики број стваралаца био је присутан на промоцији где су имали прилику да се обрате присутнима. 

Приређивачи овог дела који су о њему говорили су  проф. др Миленко Кундачина и мр Мирјана Пајић.

У Центру за стручно усавршавање у образовању је у суботу 26. октобра одржан стручни скуп Google учионица". 

Овај стручни скуп намењен је свим заинтересованим просветним радницима који теже да самостално креирају и примењују наставне активности базиране на Google учионици и алатима у оквиру Google учионице.

Циљеви овог предавања су: Повезивање наставника и ученика и могућност њихове сарадње у савладавању градива у безбедном окружењу Google учионице (без реклама и банера). Оспособљавање наставника за самостално креирање и примену активности израдом упитника, квизова, презетација на бесплатној платформи Google учионице. Оспособљавање наставника  и ученика да анализирају добијене резултате и статистику, у циљу праћења напретка појединих ученика или целог одељења. 

Аутор и реализатор стручног скупа Google учионица" је Срђан Стевановић, мастер професор технике и информатике у ОШ “Коста Стаменковић“ Лесковац.