1506 predavanje znacaj nagrade15. јуна 2021. године, у 17 часова, у Центру за стручно усавршавање у образовању Лесковац, одржано је предавање "Значај награде и казне у васпитању и образовању деце". Ово предавање је реализовано у сарадњи са Центром "Психонега" из Ниша и било је намењено свим заинтересованима, а посебно родитељима и просветним радницима.

 

Аутор и реализатор овог предавања је Стеван Станојевић, психолог, педагог, когнитивно-бихејвиорални психотерапеут под супервизијом, заступник Центра "Психонега". На скупу је било присутно 35 родитеља и проветних радника.