У организацији Службеног гласника, а по пројекту Министарства просвете РС - Сектора за инспекцијске послове у Центру за стручно усавршавање у образовању 2. и 7. фебруара, одржан је семинар на тему "Превенција и интервенција".
Семинар је био намењен директорима школа, секретарима, стручним сарадницима, представницима Наставничког већа, Савету родитеља и Школских одбора.