Позив за примере добре праксе инклузивног образовања!

Да ли имате пример добре праксе који узима у обзир одређене аспекте инклузије? Да ли подстиче инклузију путем одабира садржаја или осмишљавања и имплементације инклузивних стратегија наставе и учења или стратегија учионичког менаџмента?

EuroClio - European Association of History Educators са својим партнерима, од којих је један и CSU Leskovac, у оквиру пројекта Erasmus+ Teacher Academy SENSEI: School EducatioN for Sustainable and Equal Inclusion траже примере добре праксе уредсређене на инклузивно образовање.
Збирка пракси ће послужити као основа за курс за почетну обуку будућих наставника и хибридни курс за стручно усавршавање наставника који ће бити развијени у оквиру SENSEI пројекта.

Општи циљ SENSEI пројекта је да припреми будуће наставнике (историје) за инклузивно образовање које је у складу са реалношћу друштва 21. века.

Рок за предају примера добре праксе је 3. април 2024. године.Иако је формулар на енглеском језику, можете га попунити на свом матерњем језику, а ми ћемо се побринути за превод на енглески језик.

За више информација о пројекту SENSEI.

За више информација о позиву.

Да бисте поделили праксу са нама, попуните следећи формулар.