У четвртак, 18. јануара 2024. године, у ШОСО "Јелена Мајсторовић" у Зајечару реализован је семинар "Како израдити едукативне материјале прилагођене деци/ученицима која наставу похађају по ИОП-у 1 и ИОП-у 2".
Овај програм стручног усавршавања налази се под каталошким бројем 251 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину.