У викенду за нама Центар за стручно усавршавање у образовању наставио је са добром праксом пружања подршке просветним радницима али и родитељима деце којој је потребна додатна подршка.
У сарадњи са ШОСО "11.октобар" Лесковац и уз подршку Друштва дефектолога Србије 2. децембра 2023. године организован је акредитовани стручни скуп - трибина на тему „Значај раног препознавања и дијагностике поремећаја аутистичног спектра за примену прилагођеног приступа у раду“.
Неке од тема о којима се говорило биле су: Аутизам и његове специфичности; Улога школе у раној интервенцији – пружање додатне образовне подршке у школи; Аутизам и рано препознавање; Промена породичне динамике у породицама деце са психијатријским неуроразвојним поремећајима; Аутизам и епилепсија; Савремени приступи у дијагностици поремећаја из спектра аутизма; Важност улоге породице у систему ране интервенције; Породично оријентисана рана интервенција и аутизам; Израда прилагођених материјала за рад са децом из спектра аутизма.
Предавачи на трибини били су представници Друштва дефектолога Србије, образовних и здравствених установа који су изнели своја искуства на ову тему.