У суботу 25. новембра у CSU Leskovac одржан је семинар "Дигиталне дидактичке игре у раду са децом предшколског и раног школског узраста".
Аутори и реализатори семинара су: Марија Крстић Радојковић, мастер васпитач, ПУ „Вукица Митровић“ Лесковац и Бојана Савић, мастер учитељ, васпитач, ПУ „Вукица Митровић“ Лесковац.
На овом семинару васпитачи су ојачали своје професионалне компетенције за израду и примену веб 2.0 алата, онлајн дидактичких игара, дигиталних наставних материјала у складу са принципима интерактивне наставе. Дигитална писменост васпитача је на вишем нивоу, чиме је олакшано дидактичко-методичко креирање процеса поучавања и учења.


Васпитачи су на евалуацијама веома високо оценили семинар и исказали задовољство, јер обрађене садржаје могу применити у пракси у раду са децом.