У петак 27. октобра је у Центру за стручно усавршавање у образовању одржано представљање Нацрта Стратегије развоја урбаног подручја града Лесковца.
Циљ израде Стратегије је допринос одрживом развоју заснованом на унапређењу социјалних, економских, еколошких, климатских, културних и просторних аспекатa. Стратегија поставља приоритете одрживог урбаног развоја и доприноси максимизирању вредности финансирања. Посебан осврт је на проналаску решења за климатске и изазове заштите животне средине, прелаз на климатски неутралну економију, боље коришћење потенцијала дигиталних технологија у иновационе сврхе и подстицање развоја урбаних подручја.
Израду Стратегије развоја урбаног подручја града Лесковца подржава Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО Плус.
Презентацији је присуствовала и директорка Центра Анђела Костић Минић.