Запослени у локалним самоуправама са југа Србије присуствовали су тродневној обуци "Припрема предлога пројеката по процедурама ЕУ" у Центру за стручно усавршавање у образовању.
Ова обука реализована је у организацији Сталне конференције градова и општина а у оквиру пројекта "Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу" који је финансиран од стране Европске уније.
 
Обука је одржана у периоду од 24. до 26. октобра.