Седма конференција Мреже регионалних центара и центара за стручно усавршавање у образовању Србије "Актуелности у образовном систему Републике Србије" реализована је и ове године у Врњачкој Бањи у периоду од 9. до 11. октобра 2023. године.
Конференцију је отворила министарка просвете проф. др Славица Ђукић Дејановић.
Неке од тема о којима је било речи су: праћење и унапређење рада запослених, развој сарадње са родитељима, заштита од насиља у установама образовања и васпитања, обезбеђивање законитости рада установе итд.
Представник Центра за стручно усавршавање из Лесковца и модератор конференције била је директорка Анђела Костић Минић.