У организацији Центра за стручно усавршавање у образовању у суботу 7. октобра одржан је семинар "Раст и развој деце кроз препознавање и правилно усмеравање њихових капацитета и способности" који увек изазива велико интересовање код учесника.
Након завршене обуке учесници ће бити у стању да препознају, разумеју и објасне тренутно психичко стање детета; помогну детету у складу са својим способностима и могућностима и да препознају када да дете усмере ка ППС.
 
Они ће такође моћи да схвате и примене знања о психолошким компетенцијама које ће детаљно и на посебан начин бити представљене на обуци, а које су врло важне за психички живот особе, комуникацију како у учионици, тако и између колега.
 
Ову обуку реализовале су: Драгана Васић Стевић, дипломирани психолог, Средња школа Гимназија, Шилово и Јелена Станимировић, дипломирани правник, Центар Моодрост, Ниш.