Центар за стручно усавршавање у образовању у сарадњи са Центром за стручно усавршавање Ниш 16. септембра 2023. године за наставнике основних и средњих школа града Лесковца организовао је семинар на тему „Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама“.
Због великог интересовања просветних радника за ову тему семинар је реализован за две групе учесника.
Аутори и реализатори наведеног програма стручног усавршавања су Младен Јовановић, дипломирани машински инжењер и дипломирани професор техничког образовања, ОШ „Мирослав Антић“, Ниш; Валентина Андрејић Ристић, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, Прва нишка гимназија ''Стеван Сремац''; Јасмина Гејо, дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Циљ семинара био је јачање компетенција Тима за заштиту деце и ученика од насиља и запослених у установи, у домену превентивног деловања и реаговања у ситуацијама насиља.