У суботу, 27. маја 2023. године, у Центру за образовање у Крагујевцу одржан је семинар "Превладавање стреса методама когнитивно - бихејвиоралне психотерапије".
Овај програм стручног усавршавања налази се под каталошким бројем 319 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину.
Циљ овог програма је учење и увежбавање одабраних техника за смањење нивоа свакодневног стреса особа запослених у образовању и ученика и мотивисање за њихову примену, лични развој и ефикасније ангажовање на послу.
 
Семинар је реализовао: Стеван Станојевић, мастер психолог, мастер педагог, Центар "Психонега" Ниш.