Центар за стручно усавршавање у образовању 20. маја 2023. године за наставнике основних и средњих школа града Лесковца организовао је семинар на тему „Формативно оцењивање".
Аутори и реализатори наведеног програма стручног усавршавања су професор Славко Ђокић и Снежана Стаматовић, дипломирани педагог, Техничка школа Пожега.
Циљ семинара био је унапређивање знања и вештина за примену наставних стратегија у развоју формативног праћења напредовања и оцењивања ученика.

 

Очекивани исходи обуке су да ће наставници:
- знати како различите форме формативног оцењивања утичу на учење, мотивацију и постигнућа ученика;
- разумети значај наставних стратегија за подстицање напредовања ученика;
- примењивати наставне стратегије које подстичу напредовање ученика и бити оспособљени за планирање и спровођење формативног оцењивања.