// Addons Семинар - Водич за васпитне изазове у школи
Протеклог викенда у CSU Leskovac одржала су се четири семинара за запослене у образовању.
У суботу 18. марта одржан је семинар „Водич за васпитне изазове у школи“.
Аутори и реализатори овог програма стручног усавршавања су Марија Вуловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Вук Караџић“ Чачак и Гордана Поповић Божанић, школски педагог, Економска школа Чачак.
На овом семинару наставници су оснажени за планирање, реализовање и евалуацију васпитног рада са ученицима кроз употребу конструктивних поступака, протективних механизама, метода и техника, ресторативне дисциплине, a у циљу постизања позитивне промене и одговорности.
Овај програм акредитован је од стране CSU_Cacak