У суботу, 25. фебруара 2023. године, у Центру за стручно усавршавање у образовању одржан је програм "Раст и развој деце кроз препознавање и правилно усмеравање њихових капацитета и способности".
Овај програм стручног усавршавања налази се под каталошким бројем 164 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину.
 
Специфични циљеви овог програма су: 1. Процењивање и индивидуално унапређивање знања наставника о свим фазама развоја деце, задацима свих развојних фаза и о евентуалним грешкама, а самим тим и каснијим проблемима у животу, функционисању и учењу; 2. Информисање наставника о понашању детета које припада датом типу личности, начинима и могућностима како да се наставници носе са тим и како да искористе специфичне карактеристике (црте) личности за ефикасно учење, а на крају за ефикасну наставу и даље усмеравање детета; 3. Информисање и разумевање наставника шта су психолошке компетенције и зашто су битне за психички живот, развој и учење. Унапређивање знања наставника о психичком здрављу и раном развоју деце, са посебним акцентом на учење и на ефикасност наставе.
Семинар су реализовале: Драгана Васић Стевић, дипломирани психолог, Средња школа Гимназија, Шилово; Јелена Станимировић, дипл. правник, Центар Моодрост, Ниш и Емилија Стаменковић, дипломирани доктор медицине, Центар Моодрост, Ниш.