У суботу, 11. фебруара 2023. године, у CSU Leskovac реализован је семинар "Како да наставник постане добар говорник".
Овај програм стручног усавршавања налази се под каталошким бројем 562 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину.
Општи циљ овог програма је оснаживање наставника за овладавање техникама јавног излагања у групи са децом и одраслима уз развијање иновативних приступа рада у настави.
Семинар су реализовале: Анка Ивановић Цонић, мастер образовних политика, Центар за стручно усавршавање у образовању ; Оливера Ивановић, професор разредне наставе, Центар за стручно усавршавање у образовању и Милена Ристић, мастеранд на Образовним политикама, Центар за стручно усавршавање у образовању.