У уторак, 14. јуна у Центру за стручно усавршавање у образовању у организацији ПРОГРЕС- а, одржан је семинар „Добро управљање – пут до успешније општине“, за представнике општинских управа јужне Србије.

Програм европског партнерства са општинама – ПРОГРЕС настоји да промовише партиципативно, одговорно и транспарентно управљање кроз остваривање партнерстава између грађанског друштва и институција локалне управе, оснивање саветодавних служби за грађане, подршку локалној самоуправи у виду организовања јавних слушања у току припреме буџета, пренос информација и средстава општинама и унапређење етничке и родне равноравности у процесу доношења одлука.