У Регионалном центру за стручно усавршавање у Смедереву, у уторак 14.јуна, одржан је састанак директора центара за стручно усавршавање. Циљ овог састанка било је оснивање Удружења Регионалних центара за професионални развој запослених у образовању и Центара за стручно усавршавње „МРЕЖА РЦ/ ЦСУ СРБИЈЕ“ .На састанку је потписан оснивачки акт, усвојен Статут  и формиран Управни и Надзорни одбор удружења.

 

 

 

Циљеви „МРЕЖЕ РЦ/ЦСУ СРБИЈЕ“  су:

  • подстицање размене искустава, примера добре праксе, литературе, публикација и информација о свим аспектима рада чланица;
  • развој напредне базе података која ће бити доступна свим чланицама, а кроз размену постојећих појединачних база података чланица;
  • заједнички наступ према Министарству просвете, Заводу за унапређење образовања/Центру за професионални развој (ЗАВОД/ЦПД), руководствима школа и другим образовним институцијама;
  • заједнички наступ према извођачима обука;
  • заједнички наступ у промоцији обука и медијским промоцијама чланица;
  • континуирана обука особља чланица кроз организовање семинара и обука;
  • оснаживање свих облика међусобне сарадње чланица;
  • успостављање контаката и пословне сарадње са сличним Удружењима и Савезима у земљи и иностранству.