Центар за стручно усавршавање у образовању је 22. јуна 2019. године реализовао једнодневни семинар за наставнике основних и средњих школа града Лесковца. За семинар „Да у школи друграство не боли - програм превенције врњачког насиља“ Центар за стручно усавршавање у образовању има акредитацију од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања на 8 бодова стручног усавршавања у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за шк. 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину и налази се под каталошким бројем 20. 

Реализатори семинара су: Сања Живковић, дефектолог-спец.педагог; Анка Ивановић, професор разредне наставе, Центар за стручно усавршавање у образовању; Лидија Крстић Стојичић, магистар дидактичко - методичких наука, Центар за стручно усавршавање у образовању.

 

Све планиране теме семинара „Да у школи друграство не боли - програм превенције врњачког насиља“ реализоване су у потпуности. На овом семинару наставници су радили на решавању ситуација вршњачког насиља у школама. На евалуацијама учесници су високо оценили обуку из разлога што има велику примену у пракси.