У суботу 5. октобра су у Центру за стручно усавршавање у образовању одржане две радионице за просветне раднике и то: "Истраживањем до знања - ефекти коришћења истраживачког рада ученика у настави" и "Ефекти учења на даљину".

На првој радионици представљен је метод истраживачког рада у настави, методологија рада, оцењивање истраживачког рада у настави, ефекти истраживачког рада на исходе и компетенције; док је на другој радионици представљен начин учења на даљину, разлике у начинима учења, ефекти и видови учења на даљину, методе и услови за спровођење наставе на даљину.

 

Радионице су реализовали Александар Мишковић, наставник статистике и економије и Невена мишковић, наставник хемије.