Центар за стручно усавршавање у образовању од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања добио је акредитацију стручног скупа - трибине „Визија и путеви ка квалитетном образовању“ . Овај стручни скуп за директоре и чланове тима за професионални развој основних и  средњих школа града Лесковца Центар је реализовао 27. септембра 2019. године. 

Циљ стручног скупа - трибине је унапређивање квалитета образовно-васпитног процеса кроз јачање компетенција директора, наставника, учитеља и стручних сарадника за пружање подршке ученицима у остваривању њихових потенцијала у складу са могућностима и актуелностима у образовању. 

На трибини су руководиоци Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања директорима школа и њиховим сарадницима представили предстојеће новине које ће се десити у образовању у периоду до 2021. године.

 Представљене су следеће теме:

  • Визија квалитетног образовања, др Бранислав Ранђеловић, в.д.директора Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд;
  • У сусрет великој матури, др Бранислав Ранђеловић, в.д.директора Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд;
  • Међународно истраживање ПИСА 2021, др Гордана Чапрић, заменик директора Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд;
  • Међународно истраживање ПИРЛС 2021, Данијела Ђукић, руководилац Центра за осигурање квалитета рада установа, ЗВКОВ Београд;
  • У сусрет новом циклусу екстерног вредновања, Јелена Петровић, саветник за образовне истраживачко-аналитичке послове и статистику Центра за међународна, национална испитивања и развојно-истраживачке послове, ЗВКОВ Београд.