Центар за стручно усавршавање у образовању у сарадњи са Удружењем за стручно усавршавање одраслих „Едутех“ Нови Сад, 04. јуна 2022. године организовао је једнодневни семинар за запослене у ТШ „Раде Металац“ Лесковац на тему „Алтернативни погон моторних возила“. Овај семинар акредитован је од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања на 8 бодова стручног усавршавања под каталошким бројем 896 у важећем Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника. 

Семинар је реализовао Слободан Продановић, дипломирани инжењер машинствa. 

Наставници стручних предмета машинске струке упознати су са техничким решењима из области аутомобилске индустрије која обзиром на брзи развој технике нису обухваћена наставним планом, а која су присутна у пракси и са којима се ученици стално срећу. 

Остварен је циљ семинара: Упознавање полазника са савременим техничким решењима у области аутоиндустрије која на моторним возилима користе обновљиве изворе енергије и хибридни погон као потпуну или делимичну замену за фосилна горива, чиме се попуњава празнина између наставног програма и савремене праксе и јача стручни капацитет наставника.

 

Центар за стручно усавршавање у образовању 04. јуна 2022. године за запослене у ПУ „Вукица Митровић“ Лесковац и запослене у основним и средњим школама града Лесковца организовао је једнодневни семинар „Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти“. Овај семинар акредитован је од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања на 8 бодова стручног усавршавања под каталошким бројем 60 у важећем Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника. 

Аутор семинара је Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма. 

Овом обуком оснажене су компетенције васпитача и наставника за потпуније и боље разумевање утицаја попуштајућег васпитног стила и породичне динамике на понашање, емоционални и социјални развој детета и ученика. 

Обрађене су следеће теме: 

- Попуштајући васпитни стил

- Постављање граница у васпитном процесу

- Стратегије за постављање граница и правила у понашању у раду са децом.

Центар за стручно усавршавање у образовању у оквиру обележавања активности поводом манифестације Мај месец математике уз подршку Друштва математичара Србије Подружнице Јабланички округ организовао је једнодневни семинар за наставнике математике у основним и средњим школама града Лесковца. Семинар „Нека занимљива питања у реализацији наставе математике“ акредитован је од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања на 8 бодова стручног усавршавања под каталошким бројем 356 у важећем Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника. 

Реализатори семинара били су: Синиша Мозетић, дипломирани математичар, Шабачка гимназија и Милош Пушић, дипломирани математичар, Прва београдска гимназија. 

Наставницима је пружена стручно методичка подршка у оспособљавању за реализацију садржаја интердисциплинарног карактера који се базирају на добром познавању теорије комплексних бројева и популаризација математике указивањем на иновативна и занимљива решења.

 

У организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања је у суботу 14. маја 2022. године одржана обука "Шта све могу калкулатори? - У сусрет државној матури".

Обукама су присуствовали професори средњих школа Јабланичког и Пчињског округа који предају предмете у којима се користи калкулатор (математика, физика, хемија, информатика …). 

По повратку са семинара професори ће имати обавезу одрже едукацију колегама који у оквиру свог предмета користе дигитрон. Свака школа добила је на поклон Casio калкулатор FX 991 EX који је преведен на српски језик.

 

Још један семинар који је за просветне раднике организован у суботу 9. априла јесте "Како да наставник постане добар говорник".

Овај програм стручног усавршавања подржан је одстране Центра за стручно усавршавање у образовању Лесковац и акредитован под каталошким бројем 462. 

Основни циљ овог семинара је оснаживање наставника за овладавање техника јавног излагања у групи са децом и одраслима уз развијање иновативних приступа рада у настави.

Кроз практичне вежбе учесници су имали прилику да прођу кроз све елементе јавног наступа, опробају се у јавном излагању као и да ураде самоевалуацију и евалуацију истих.

Центар за стручно усавршавање у образовању у сарадњи са Klett друштвом за развој образовања, 9. априла 2022. године организовао је једнодневни семинар за учитеље, наставнике и стручне сараднике запослене у основним и средњим школама града Лесковца. Семинар „Развијање социјалних вештина у школи“ акредитован је од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања на 8 бодова стручног усавршавања под каталошким бројем 76 у важећем Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника. 

Реализатори семинара су: Слободанка Гашић Павишић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања; Маша Ђуришић, мастер, докторант на ФАСПЕР-у, Београд; Марко Батур, мастер ОШ „Веселин Маслеша“ Београд; Јелена Гајић, мастер, ОШ „Веселин Маслеша“ Београд.