ФОРМУЛАРИ ЦЕНТРА

Ценовник ЦСУ Лесковац

Захтев за издавање просторија

 

 

СТАТУТ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ

 

 ЗАВРШНИ РАЧУН  ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ

 

 

ПРАВИЛНИЦИ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРАШАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ

Правилник о заштити података о личности 

 

 Правилник о ближем уређивању планирања и спровођења поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује

 

 

 

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

 

План интегритета Центра за стручно усавршавање у образовању (Прва фаза)

 

Извештај о спровођењу плана интегритета (Друга фаза)

 

Одлука о усвајању извештаја о спровођењу плана интегритета (Друга фаза)

 

Кодекс пословног понашања и пословне етике Центра за стручно усавршавање у образовању Лесковац

 

 

ИЗВЕШТАЈИ И ПРОГРАМИ РАДА ЦЕНТРА

 

Програм рада Центра за стручно усавршавање у образовању са финансијским планом за 2022. годину.

 

Програм рада Центра за стручно усавршавање у образовању за 2021. годину.

 

Извештај о раду Центра за стручно усавршавање у образовању за 2020. годину.

 

Програм рада Центра за стручно усавршавање у образовању за 2020. годину.

 

Извештај о раду Центра за стручно усавршавање у образовању за 2019. годину.

 

 

 

 

ПОПИС

 

Попис основних средстава Центра за стручно усавршавање у образовању на дан 31.08.2016.