У Центру за стручно усавршавање у образовању је у петак 10. фебруара одржана Обука треће групе педагошких асистената о уносу података у базу података за праћење мера за инклузију рома. Огранизатор ове обуке је Организација за европску безбедност и сарадњу - ОЕБС. 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У среду 1. фебруара су учесницима онлајн обука у организацији Образовно креативног центра из Бора подељена Уверења о похађаним обукама. Присутни су били просветни радници из Лесковца, Лебана и Врања.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У Центру за стручно усавршавање у образовању су претходног викенда, у суботу и недељу 10. и 11.децембра, одржана три семинара за запослене у образовању.

У суботу је реализован семинар "Да у школи другарство не боли-програм превенције вршњачког насиља", коме је присуствовало 29 наставника, учитеља и стручних сарадника Јабланичког округа. Реализатори семинара биле су: Сања Живковић,дипл.дефектолог специјални педагог, Лидија Крстић Стојичић, магистар дидактичко-методичких наука и Анка Ивановић,мастер образовних политика.

Првог дана викенда почела је и обука за родитеље и васпитаче, под називом "Монтесори код куће", коју су реализовале спец. Ержебет Бедросиан, стручни сарадник-педагог, специјалиста предшколске педагогије и Монтесори едуцатор и  Дајана Шимић, Монтесори васпитач-инструктор. Ова обука била је дводневна.

У недељу је реализован и једнодневни семинар "Аутизам и говорно-језички поремећаји", коме је присуствовало 25 васпитача, учитеља, наставника и стручних сарадника. Овај семинар реализовали су: Миодраг Николић, дипломирани дефектолог олигофренолог и специјални педагог и Снежана Китановић, дипломирани логопед.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У недељу 27.новембра је у Центру одржан семинар "Примена енигматског квиза у настави" чији су реализатори Славица Гавриловић, учитељ и Виолета Благојевић, професор енглеског језика.

Семинару су присуствовали учитељи и наставници освновних школа Јабланичког округа.

Циљ овог програма стручног усавршавања је: Подстицање и оснаживање наставника за различите видове мотивисања ученика за учење уз уважавање развојних и психофизичких карактеристика и социјалних могућности. 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Од 25. до 27.новембра је у Центру за стручно усавршавање у образовању одржан семинар "Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама".

Циљеви семинара су: Унапређивање васпитног рада оснаживањем наставника за делотворну комуникацију са ученицима, колегама, родитељима и развијање подстицајне школске климе која доприноси превенцији непожељног понашања и конструктивном превазилажењу проблемских ситуација. 

Реализатори овог програма који је акредитовало Удружење грађана "Тим психокод" су биле Ирена Лободок Штулић и Сузана Станковић Илић

Овај семинар налази се на листи акредитованих обука за наставнике грађанског васпитања. 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Семинар за професоре који раде у средњим стручним школама, "Сврставање робе у царинску тарифу", одржан је у суботу у Центру за стручно усавршавање у образовању.

Аутори овог семинара, који ће у великој мери олакшати рад професорима који са ученицима раде у виртуелним предузећима, су Марина Шипић и Марина Михајловић, професори економске групе предмета у Трговинско-угоститељској школи у Лесковцу.

Циљ овог програма стручног усавршавања је: Информисање наставника о Царинској тарифи; Упознавање са структуром и усклађивањем Царинске тарифе Републике Србије; Проширивање знања наставника на конкретним примерима из праксе; Указивање наставницима на коришћење 5 правила за сврставање робе у Царинску тарифу; Подизање свести наставника и побољшање мотивације ученика у решавању практичних примера – увозних дажбина. 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s