У суботу и недељу 25. и 26. маја настављене су обуке за учитеље који ће у школској 2019/20. години реализовати наставу са ученицима првог разреда основне школе. Обуке су реализовне са две групе учитеља и стручних сарадника школа Јабланичког округа.

Реализатори обука наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења били су: саветник Школске управе Лесковац Гордана Станковић и спољни сарадници Школске управе Дејан Цакић, Драгана Михајловић и Зоран Илић.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У Основној школи "Бранко Радичевић" је за запослене у овој установи организован семинар "Како да наставник постане добар говорник".

Семинару је присуствовала група учитеља и наставника ове школе а реализатори су биле: Сања Ђорђевић, мастер филолог енглеског језика, Анка Ивановић, Оливера Ивановић и Лидија Крстић Стојичић, сарадници Центра за стручно усавршавање у образовању. 

Основни циљ овог програма стручног усавршавања је оспособљавање и мотивисање наставника за јавно излагање пред одраслима.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У организацији Центра за стручно усавршавање у образовању је у недељу 19. маја одржан семинар за запослене у Музичкој школи "Станислав Бинички" у Лесковцу и наставнике музичке културе. Семинар "Увођење у музику: иновације у савременој музичкој педагогији и имплеметација креативних метода у настави" реализовале су: Милена Апић, магистар уметности - пијаниста и Дина Шуклар Визеки, магистар уметности - пијаниста МШ "Исидор Бајић".

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у Центру за стручно усавршавање у образовању у суботу и недељу, 11. и 12. маја, одржана је обука наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења.

Реализатори ове обуке били су Гордана Станковић, саветник Школске управе Лесковац и Зоран Илић, учитељ и спољни сарадник Школске управе Лесковац, а учесници учитељи који ће у наредној школској години бити учитељи првог разреда.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У организацији Удружења за друштвену историју - Euroclio је за наставнике историје из Лесковца и Врања у суботу и недељу 11. и 12. маја одржан семинар. Семинар "Настава модерне историје југоисточне Европе – оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје" реализовали су Александар Тодосијевић, ОШ „Бранко Радичевић„, Батајница, Емина Живковић, ОШ „Ђура Јакшић„, Раковица и Душко Ракић, Teхничка школа Ваљево. 

Овом дводневном бесплатном семинару присуствовало је 20 наставника.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Једна од активности у оквиру Маја Месеца Математике која је била посвећена учитељима је семинар "Креативна припрема текстуалних задатака из математике".

Овај програм стручног усавршавања одржан је у суботу 11. маја, а реализатори су били: Маја Момировић, Лела Петровић, Бојан Богдановић и Миодраг Јањић. 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s