У Основној школи "Бранко Радичевић" је за запослене у овој установи организован семинар "Како да наставник постане добар говорник".

Семинару је присуствовала група учитеља и наставника ове школе а реализатори су биле: Сања Ђорђевић, мастер филолог енглеског језика, Анка Ивановић, Оливера Ивановић и Лидија Крстић Стојичић, сарадници Центра за стручно усавршавање у образовању. 

Основни циљ овог програма стручног усавршавања је оспособљавање и мотивисање наставника за јавно излагање пред одраслима.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У организацији Центра за стручно усавршавање у образовању је у недељу 19. маја одржан семинар за запослене у Музичкој школи "Станислав Бинички" у Лесковцу и наставнике музичке културе. Семинар "Увођење у музику: иновације у савременој музичкој педагогији и имплеметација креативних метода у настави" реализовале су: Милена Апић, магистар уметности - пијаниста и Дина Шуклар Визеки, магистар уметности - пијаниста МШ "Исидор Бајић".

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у Центру за стручно усавршавање у образовању у суботу и недељу, 11. и 12. маја, одржана је обука наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења.

Реализатори ове обуке били су Гордана Станковић, саветник Школске управе Лесковац и Зоран Илић, учитељ и спољни сарадник Школске управе Лесковац, а учесници учитељи који ће у наредној школској години бити учитељи првог разреда.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У организацији Удружења за друштвену историју - Euroclio је за наставнике историје из Лесковца и Врања у суботу и недељу 11. и 12. маја одржан семинар. Семинар "Настава модерне историје југоисточне Европе – оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје" реализовали су Александар Тодосијевић, ОШ „Бранко Радичевић„, Батајница, Емина Живковић, ОШ „Ђура Јакшић„, Раковица и Душко Ракић, Teхничка школа Ваљево. 

Овом дводневном бесплатном семинару присуствовало је 20 наставника.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Једна од активности у оквиру Маја Месеца Математике која је била посвећена учитељима је семинар "Креативна припрема текстуалних задатака из математике".

Овај програм стручног усавршавања одржан је у суботу 11. маја, а реализатори су били: Маја Момировић, Лела Петровић, Бојан Богдановић и Миодраг Јањић. 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Запослени у Основној школи "Свети Сава" у Гложану су у суботу 11. маја присуствовали семинару "Да у школи другарство не боли - програм превенције вршњачког насиља". На семинару је било речи о врстама вршњачког насиља са посебним освртом на електронско насиље, учеснике у насиљу, разлозима зашто су нека деца насилна, последицама вршњачког насиља као и препорукама шта би наставници могли да ураде. 

Овај програм стручног усавршавања реализовале су: Сања Живковић, Лидија Крстић Стојичић и Анка Ивановић у Центру за стручно усавршавање у Лесковцу. 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s