У организацији Музичке школе "Станислав Бинички" у недељу 17. новембра за запослене у овој установи реализован је семинар "Фактори који доприносе развоју даровитости и постизању високих резултата код ученика у музичкој школи".

Циљеви овог семинара су: Унапређивање компетенције наставника у раду са ученицима у музичкој школи; Опособљавање у пружању подршке ученицима у циљу постизања изузетних резултата; Конструктивни и функционални приступ такмичењима, и другим јавним активностима.

Овај програм стручног усавршавања реализовали су: Нина Николив, Музичка школа "Исидор Бајић" и Александар Ђурић, ОМШ "Јосип Славенски" Нови Сад.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У организацији Центра за стручно усавршавање у образовању у суботу и недељу 28. и 29. септембра одржана су два семинара за запослене у образовно-васпитним установама са територије града Лесковца.

Једнодневни семинар "Учимо брзо и лако, јер знамо како" који је одржан у суботу реализовале су учитељице ОШ "Драган Лукић" из Београда и чланови МЕНСЕ Србије Тања Олеар Гојић и Мирјана Тишма.

Други семинар који је одржан овог викенда био је „Учим, да учим” – програм за примену материјала, сензомоторних игара и апликација у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњама". Овај прграм стручног усавршавања одржали су дефектолози ОШ "Антон Скала" из Београда: Сандра Скенџић, дипломирани дефектолог, Снежана Бабовић Димитријевић, дипломирани дефектолог, специјалиста опште дефектологије, Марина Спарић, дипломирани дефектолог,  Данијела Ђукић, дипл. дефектолог.

Овим семинарима присуствовало је 60 просветних радника.

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

 

У Центру за стручно усавршавање у образовању је одржан семинар за школске библиотекаре под називом "Разговор о књизи у школској библиотеци у функцији социјализације ученика и превениције вршњачког насиља". Аутори и реализатори овог семинара су Весна Црногорац, доктор културолошких наука и комуникологије из Центра за интегритет из Ниш и  Жељко Вучковић, доктор наука са Педагошког факултета у Сомбору.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Семинар који је на листи препоручених за наставнике грађанског васпитања одржан је у четвртак и петак 29. и 30. августа у Центру за стручно усавршавање у образовању.

Програму стручног усавршавања "Учионица добре воље (УДВ) - Школски програм за конструктивно решавање сукоба" присуствовали су учитељи, наставници и стручни сарадници. Циљеви овог програма су: Промовисање вредности мира, ненасиља, сарадње и толеранције и превенција насилничких понашања младих, заснована на способности разумевања себе и других и предвиђања последица ризичних поступака.

Реализатори овог програма су: Сњежана Мрше, дипл. психолог и мастер мировних студија из Групе МОСТ и Гордана Ђигић, доктор психолошких наука са Филозофског факултета у Нишу.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Последње обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења пред ову школску годину реализоване су у периоду од 24. до 27. августа. 

Наставници историје и географије присуствовали су обукама чији су реализатори Предраг Нешовић, Вера Дујаковић, Јадранка Васић и Даниела Митић.

Организатори обука су Министарство просвете и Завод за унапређивање образовања и васпитања. 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У суботу и недељу 17. и 18. августа за две групе наставника организоване су обуке за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења. Наставници страних језика и музичке културе похађали су обуке чије је организатор Министарство просвете и Завод за унапређивање образовања и васпитања. 

Реализатори ових обука биле су: Александра Стевановић, Горица Милетић, Марина Илић и Мирјана Смрекар.

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s