У Центру за стручно усавршавање у образовању је одржан семинар за школске библиотекаре под називом "Разговор о књизи у школској библиотеци у функцији социјализације ученика и превениције вршњачког насиља". Аутори и реализатори овог семинара су Весна Црногорац, доктор културолошких наука и комуникологије из Центра за интегритет из Ниш и  Жељко Вучковић, доктор наука са Педагошког факултета у Сомбору.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Семинар који је на листи препоручених за наставнике грађанског васпитања одржан је у четвртак и петак 29. и 30. августа у Центру за стручно усавршавање у образовању.

Програму стручног усавршавања "Учионица добре воље (УДВ) - Школски програм за конструктивно решавање сукоба" присуствовали су учитељи, наставници и стручни сарадници. Циљеви овог програма су: Промовисање вредности мира, ненасиља, сарадње и толеранције и превенција насилничких понашања младих, заснована на способности разумевања себе и других и предвиђања последица ризичних поступака.

Реализатори овог програма су: Сњежана Мрше, дипл. психолог и мастер мировних студија из Групе МОСТ и Гордана Ђигић, доктор психолошких наука са Филозофског факултета у Нишу.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Последње обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења пред ову школску годину реализоване су у периоду од 24. до 27. августа. 

Наставници историје и географије присуствовали су обукама чији су реализатори Предраг Нешовић, Вера Дујаковић, Јадранка Васић и Даниела Митић.

Организатори обука су Министарство просвете и Завод за унапређивање образовања и васпитања. 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У суботу и недељу 17. и 18. августа за две групе наставника организоване су обуке за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења. Наставници страних језика и музичке културе похађали су обуке чије је организатор Министарство просвете и Завод за унапређивање образовања и васпитања. 

Реализатори ових обука биле су: Александра Стевановић, Горица Милетић, Марина Илић и Мирјана Смрекар.

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

 

У Центру за стручно усавршавање у образовању у четвртак и петак 15. и 16. августа одржавају се обуке наставника за остваривање програма наставе и учења за други циклус основне школе и за гимназију.

У обукама учествују стручни сарадници и наставници физике. Обуке реализују Лидија Нешић и Јовица Стевановић, саветници Школске управе Лесковац, Даниела Митић, републички просветни инспектор  и Владан Младеновић, спољни сарадник Министарства  просвете, науке и технолошког развоја.

Организатори обука су Министарство просвете и Завод за унапређивање образовања и васпитања.

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Последња у низу обука наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења у овој школској години одржана је у петак и суботу 5. и 6. јула.

Обуци су присуствовали наставници страних језика, а реализатори су били Лидија Нешић, саветник Школске управе Лесковац и Горан Бандовић, спољни сарадник Школске управе Лесковац. 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s