У уторак и среду 21. и 22. августа је су у Центру за стручно усавршавање у образовању одржане су обуке наставника II циклуса основне школе за остваривање програма наставе и учења орјентисаних на процес и исходиме учења. Обуке су реализоване за наставнике математике и биологије. Реализатори обука били су спољни сарадници Завода за унапређивање образовања и васпитања и Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Ангела Митић Младеновић и Предраг Красић, наставници математике и Александра Тасић и Богдан Кајснер, професори биологије.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У понедељак и уторак 9. и 10. јула је у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања и Министарства просвете, науке и технолошког развоја одржана обука за наставнике страних језика.

Реализатори обуке били су Лидија Нешић, саветник Школске управе Лесковац и Горан Бандовић, спољни сарадник Завода за унапређивање образовања и васпитања и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У среду и четвртак, 4. и 5. јула су у Центру за стручно усавршавање у образовању настављене обуке за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења. Обуке су се одвијале паралелно за три предмета и то: српски језик, математику и биологију. Учесници су били наставници школа Јабланичког округа.

Реализатори обука били су спољни сарадници Завода за унапређивање образовања и васпитања и Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Наташа Николић и Биљана Мичић, професори српског језика и књижевности, Ангела Митић Младеновић и Предраг Красић, професори математике и Ненад Пешић и Александра Тасић, професори биологије. 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У Центру за стручно усавршавање у току су обуке за професоре српског језика и књижевности, биологије и математике основних и средњих школа Јабланичког и Пчињског округа. Ове обуке за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвијају се у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

За запослене у Основној школи "Петар Тасић" у Лесковцу организован је семинар "Дискриминација и права детета". Овај програм стручног усавршавања су у суботу 9. јуна реализовале Александра Јованкин Алексић и Марсела Ескенази Милутиновић, педагози Пољопривредно-хемијске школе ''Др Ђорђе Радић'' Краљево.

Циљеви овог семинара су: Развијање осетљивости и толеранције наставника и ученика према маргинализованим групама; Стицање знања и вештина за превазилажење предрасуда и стереотипа; Децентрација; Упознавање са Конвенцијом о правима детета и облицима дискриминације; Препознавање и деконструкција предрасуда и стереотипа; Препознавање шта дискриминација јесте, а шта није; Оснаживање наставника за правилно поступање у ситауцијама дискриминације и кршења дечјих права; Подстицање оговорности наставника у обавези реаговања на дискриминацију; Проширивање знања и вештина наставника у креирању атмосфере прихваћености у вршњачкој групи.

Присутно је било 30 упошљеника школе "Петар Тасић".

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У недељу 10. јуна је у Центру за стручно усавршавање у образовању одржан семинар "Електронске оцене - праћење оцењивања и изостајања ученика путем интернета".

На овом семинару учесници су се упознали са радом у веб апликацијом "Електронске оцене" у циљу повећање ефикасности наставе и комуникације на релацији наставник - родитељ - ученик и благовременог обавештавања родитеља о успеху и изостанцима њихове деце.

Присутно је било 16 учитеља, наставника и стручних сарадника са територије Јабланичког и Пчињског округа. 

Реализатори ове обуке били су: Небојша Лазаревић, професор информатике у Алексиначкој гимназији и Милутин Станковић, програмер. 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s