У суботу, 9.априла, У Центру за стручно усавршавање у образовању почео је тродневни семинар „Форма у музици од барока до данас“. Семинар је акредитован у Каталогу сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2010/2011.годину под редним бројем 402, а  организовала га је музичка школа „Станислав Бинички“. Аутор и реализатор семинара је мр Александар Сердар. Семинару је присуствовало око 80 професора основних и средњих музичких школа.

Теме семинара су:

 • Отворени часови – детаљне анализе музичких дела и композиционих стилова те развој музичке форме кроз стилове;
 • Консултације – приступ ученицима и преношење знања путем анализе дела различитих периода;
 • Наступи ученика као показни пример – поједини ученици ће свирати сегменте различитих периода клавирске литературе те ће се директно на њима приказати примена форме у музици кроз различите епохе, као и разговори о техници у циљу лакшег савлађивања клавирске литературе, усмеравање дискусије на актуелне проблеме музичке педагогије и извођаштва;
 • Разговори и примени музичке форме кроз едукациони процес, развој ученика – дискусије о форми у музици кроз упоређивање примера клавирске литературе са литературом других инструмената, као и оркетарском литературом – примена теоретских знања у извођачкој пракси; Анализа рада и припреме музичког дела за јавно извођење;
 • Разоговор о техничким приступима у педагогији – дискусије о клавирској техици путем упоређивања знања професора и искустава значајних пијанистичких интернационалних школа.

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

По препоруци Актива наставника и професора географије, 2. и 3. априла, одржан је семинар „Елементарне непогоде и настава географије“. Семинару је присуствовало 14 наставника и професора географије и 1 професор разредне наставе. Учесници семинара, који су били врло задовољни предавачима и темама које су се обрађивале, добили су Уверења о савладаном програму стручног усавршавања са 16 акредитованих сати.

Семинар је садржао предавања на теме:

 • Србија и елементарне непогоде;
 • Поплаве;
 • Клизишта;
 • Ерозија и бујице;
 • Последице елементарних непогода;
 • Атмосферске елементарне непогоде;
 • Земљотреси;
 • Методе детерминисањаелементарних непогода у локалној средини;
 • Системи одбране од елементарних непогода;
 • Активности за време трајања елементарних непогогда;
 • Образовање у функцији превенције од елементарних непогода;
 • Образовни систем као саставни део заштите од елементарних непогода.

Учесници су такође имали и теренски рад са предавачима на Ветерници, као и демонстрацију одређених инструмената као што су: дубиномер, даљиномер, ГПС уређај...

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

 

У организацији Подружнице друштва за српски језик и књижевност Србије за Јабланички округ, у петак 1. априла у просторијама Центра за стручно усавршавање у образовању,одржан је семинар „Ка савременој настави српског језика и књижевности II".

Семинару је присуствовало 120 наставника из Јабланичког и Пчињског округа.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

 

 

У Центру за стручно усавршавање у образовању Лесковац данас са почетком у 10:00 часова је одржан једнодневни семинар под називом Библиотека – универзална учионица (ред. бр. 035). Аутори семинара су: Весна Петровић, библиотекар саветник, мр Добрила Бегенишић, библиотекар саветник и Весна Стајшић, библиотекар обрадиле су следће теме:

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У суботу и недељу, 5. и 6. марта, у организацији Центра за стручно усавршавање одржан је дводневни семинар "Управљање стратегијом односа с јавношћу у основним и средњим школама". Реализатори семинара ,проф.др Алемпије Вељовић и мр Наташа Цвијовић, са учесницима семинара обрадили су следеће теме:

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У недељу, 27. фебруара 2011.године , одржан је семинар  „Језик и комуникација у школама на подручју призренско-тимочког дијалекта“ (каталошки број 005), за групу од 29 учесника. 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s