За 30 наставника и професора физичког васпитања одржан је семинар „Планирање наставе физичко васпитање – изабрани спорт“. Семинар је реализован у недељу 19. фебруара. На семинару су орађене следеће теме: Физичко васпитање – изабрани спорт као наставни (школски) ресурс – Презентовање циља и задатка  наставе Физичког васпитања и Физичко васпитање – изабрани спорт; Општи и посебни оперативни задаци наставе Физичког васпитања – изабрани спорт; Дискусија; Планирање програма у настави Физичког васпитања – изабрани спорт; Изабрана спортска грана; Интегрисање и хармонизација наставе Физичког васпитања и Физичко васпитање – изабрани спорт; Израда програма спортске гране у трајању од 24 часа ( један циклус) и исти интегришу и хармонизују са сачињеним програмом Физичког васпитања – изабрани спорт; Креирање тестова провере достигнућа у изабраној спортској грани ; Израда тестова за проверу достигнућа изабране спортске гране; Израда радног картона прилагођеног карактеристикама изабране спортске гране; Сачињавање радног картона ученика.

Статус семинара је обавезан а акредитован је Каталогу стручног усавршавања под редним бројем 418.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У Центру за стручно усавршавање у образовању протеклог викенда реализована су три семинара. У организацији ШОСО "11.октобар" реализован је семинар "Поремећај пажње и хиперактивност код школске/предшколске деце" каталошки број 833. Школе из Пчињског округа, ОШ "Вук Караџић" из Стубла и Основна школа за образовање одраслих Врање, у склопу пројекта "Друга шанса" похађале су семинар "Модели професионалног развоја наставника", каталошки број 557. У недељу је у сарадњи са "Школом плус", реализован семинар "Интеракцијом ученика и наставика до сложенијих захтева у математици" чији је каталошки број 044.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У сарадњи са издавачком кућом „Школа плус“, Центар за стручно усавршавање је у недељу, 5. фебруара, реализовао акредитовани семинар за наставнике математике „Интеракцијом ученика и наставника до сложенијих захтева у математици“. Семинар је акредитован у „Каталогу сталног стручног усавршавања“ под редним бројем 044. Овај семинар похађало је 32 наставника математике који су добили 8 сати изборног програма.

Предавачи Јован Ћуковић и Миланко Бабић, обрадили су следеће теме: Задаци који подстичу радозналост са акцентом на анализи решења:уочавања кључних места и праћење тока сопствених мисли; Уочавање неке инваријанте кроз конкретне примере; Рашчлањивање идеје и разноврсности задатака у функцији укључивања већег броја ученика; Нестандардни задаци који се своде на Дирехлеов принцип; Различити начини решавања задатака у функцији развијања инвентивности и дубљег формирања појмова код учеика; Необични поступци и резултати који подстичу знатижељу код ученика; Повезивање садржаја алгебре и геометријских метод, визуелизација као пут да се лакше мисли; Примена математичких концепата у уметности и свакодневном животу кроз примере о Златном пресеку и повезивање математике са праксом.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У склопу пројекта „Друга шанса“ за запослене у школама „Вук Караџић“ из Стубла и Школе за образовање одраслих из Врања, реализован је семинар „Модели професоналног развоја наставника“, каталошки број 557. Овај једнодневни семинар водили су Александар Стојановић и Биљана Вујасин. Теме које су обрађене су: наставничка струка као комплексна и рефлексивна делатност; социјалне компетенције; кључне компетенције образовања за акциону компетентност; фазни модели професионалног развоја; когнитивно-конструктивистички модели; модели професионалног развоја; Схватања о професионалном развоју наставника/учитеља и васпитача: традиционално и алтеративно критичко-рефлексивно; комуникацијске вештине наставника; менторство и приправништво као фаза професионалног развоја.

Присутно је било 28 наставника и стручних сарадника.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У организацији ШОСО „11.октобар“ из Лесковца у петак и суботу, 4. и 5. фебруара, одржан је семинар „Поремећај пажње и хиперактивност предшколске/школске деце (АДХД)- улога школе и едукатора у третману овакве деце“. Семинару је присуствовала група упосленика ове школе и неколико психолога основних школа и претшколских установа.

Семинар се састојао из следећих предавања:

Гастроинтестинална интолеранција и АДХД – проф. др Борисав Каменов;

Адитиви у исхрани – утицај на ЦНС деце са АДХД – проф.др Ивана Стојановић;

Терапијски значај исхране код деце са АДХД – проф. др Маја Николић;

Улога школе и едукатора у унапређењу оралног здравља деце са синдромом АДХД – доц. др Душан Шурдиловић;

Синдром поремећаја пажње са хиперактивношћу АДХД – тешкоће у учењу, поремечај пажње, агресија – Татјана Цветковић, дипломирани психлог и психотерапеут;

Клинички аспекти дијагностике и терапије код синдром поремећаја пажње са хиперактивношћу код деце предшколског и школског узраста. Улога едукатора у препознавању и дијагнози АДХД-доц. др Миодраг Станковић, дечји психијатар, породични терапеут;

Место и улога школе у третману деце са синдромом поремећаја пажње са хиперактивношћу – проф. др Татјана Стефановић Станојевић.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У суботу, 21. јануара 2012. у Центру за стручно усавршавање у образовању одржан је семинар за наставнике и професоре енглеског језика. Семинару „Ка бољем разумевању (4)“, присуствовало је 20 професора енглеског језика, а водитељи су биле Светлана Петровић и Габријела Лукић.

Теме које су обрађене су следеће: Настава језичких вештина (читање, писање, говор и слушање), граматике, речника, изговора, као и интегрисање језичких вештина у настави, наставне технике, рад са ученицима различитих нивоа знања, употреба поезије, прича, глуме, драмског текста, песама, диктата у настави, култура и језик, тестирање и оцењивање ученика, исправљање грешака, аутономија ученика у учењу језика, вишеструка интелигенција, планирање часа, мотивација, психолошки аспект учења, комуникативна настава, настава језика кроз садржај других предмета, рефлективни приступ настави, професионално усавршавање и улога наставника, смех и хумор у настави, организација рада на часу (рад у групама, коришћење табле и АВ средстава, динамика рада, дисциплина у одељењу), стилови учења, кооперативно учење, развој критичког мишљења.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s