У Центру за стручно усавршавање у образовању Лесковац је јуче, у организацији Учитељског друштва Лесковац, одржан семинар Уџбеник и збирка и њихова примена у настави математике. Семинар је акредитован у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадникаи директора за школску 2010/2011.годину, под редним бројем 074 и има статус обавезан.

Реализатори семинара су Оливера Тодоровић и мр Срђан Огњановић.

Присутно је било 50 учитеља.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Семинар Ликовно је и ... одобрен је од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије и акредитован је у Каталогу програма стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2010/2011. годину под редним бројем 348 у области УМЕТНОСТИ подобласт ЛИКОВНА КУЛТУРА.

Овај дводневни семинар, по други пут је одржан у Центру за стручно усавршавање у образовању, у суботу и недељу, 14. и 15. маја 2011. године.

Семинару је присуствовало 18 учесника, међу којима је било: васпитача, учитеља и професора ликовне културе.

Реализатори програма су: Марина Илић, Биљана Бошковић, Момчило Стојковић и Дејан Цакић.

Обрађене су следеће теме:

 • Основни проблеми актуелне праксе у ликовном васпитању/култури;
 • Савремени приступ подучавању; Интегрисано учење у области ликовног васпитања/културе;
 • Креативна радионица И: Говорно и ликовно стваралаштво;
 • Креативна радионица ИИ: Драмско и ликовно стваралаштво (каширање, преобликовање амбалажног матерјала, ер браш, фротаж, колаж, тапас, лавирани цртеж, гравура, комбиноване технике); Психолошке основе ликовног васпитања;
 • Креативна радионица ИИИ: Естетско процењивање;
 • Креативна радионица ИВ: Елементи примењене уметности - ливење гипса, сликање на камену, дрвету, ћеремиди, лејки; Представљање пројекта насталог у радионицама – отварање изложбе и извођење представе;
 • Планирање саржаја ликовног васпитања/културе; Израда дневне скице активности/часа;
 • Евалуација семинара;
 • На супервизији: Представљање дечјих портфолија и портфолија теме – пројекта.

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

 

У суботу и недељу, 14. и 15. маја 2011. године, са почетком у 10 сати одржан је семинар Учимо да учимо.

 • Реализатори семинара, Валентина Ранчић и Марија Ћирић, обрадиле су са полазницима следеће теме:
 • Теоријски увод: о учењу и подучавању из угла савремених теорија учења и захтева друштва;
 • Како бити успешан наставник: специфичности процеса подучавања за живот, односом уместо ауторитетом;
 • Упознавање са структуром наставе у три корака и методама за подстицање критичког мишљења;
 • Упознавање са основним карактеристикама техника учења и подучавања: мапе ума, шест шешира, мождана олуја и сродних техника (концептуалне мапе, грозд, коцкице); Практичне вежбе презентованих техника;
 • Анализа добити у примени поменутих техника - осврт на резултате из наших школа;
 • Упутства за практичну примену техника и праћење ефеката примене; Упутства за размену идеја и продуката путем мреже;
 • Упознавање са широм литературом доступном на српском језику.

Семинару је присуствовало 15 наставника из основних и средњих школа Јабланичког округа.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

 У организацији Центра за стручно усавршавање у образовању, у суботу и недељу, 29. и 30. априла 2011. године одржан је семинар „Настава историје и установе културе у Србији“.

Семинар је акредитован у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2010/2011.годину под редним бројем 141, а статус семинар је изборни. Уверење о завршеном семинару са 16 акредитованих сати  добило је 13 учесника.

Предавачи на семинару проф. др Момчило Павловић и проф. историје Ана Настић обрадили су следеће теме: Установе културе и настава историје; Музејско благо и настава историје; Архиви у настави историје; Споменици и споменичко наслеђе у настави историје; Установе културе и настава историје; ; ICOM (International Council Of Museums); ICOMOS – International Council of Monuments and Sites; IC-CROM – International Organization of the Conservation of Cultural Heritage; Архиви у настави историје.

Осим радионица у којима су учествовали, присутни на семинару су такође посетили и Народни музеј у Лесковцу.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

 

У суботу и недељу, 16. и 17. априла 2011. годинеодржан је семинар „Мултимедијална музичка радионица“, који је акредитован под редним бројем 385, као обавезан. Реализатори семинара су мр Силвана Грујић, музиколог, пијаниста и Маријана Милошевић Симић, дипл.музички педагог.

Семинару је присуствовало 32 учесника, међу којима је било професора основне музичке школе, наставника музичке културе из основних школа, васпитачице и једна учитељица.

Теме које су обрађене у потпуности су прилагођене овој групи учесника. Одрађено је доста радионица и приказан је велики број практичних примера усавршавања наставе. Присутни су такође могли да се опробају у разним музичким вештинама и да изнесу своја запажања и предлоге.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

 

У суботу, 9.априла, У Центру за стручно усавршавање у образовању почео је тродневни семинар „Форма у музици од барока до данас“. Семинар је акредитован у Каталогу сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2010/2011.годину под редним бројем 402, а  организовала га је музичка школа „Станислав Бинички“. Аутор и реализатор семинара је мр Александар Сердар. Семинару је присуствовало око 80 професора основних и средњих музичких школа.

Теме семинара су:

 • Отворени часови – детаљне анализе музичких дела и композиционих стилова те развој музичке форме кроз стилове;
 • Консултације – приступ ученицима и преношење знања путем анализе дела различитих периода;
 • Наступи ученика као показни пример – поједини ученици ће свирати сегменте различитих периода клавирске литературе те ће се директно на њима приказати примена форме у музици кроз различите епохе, као и разговори о техници у циљу лакшег савлађивања клавирске литературе, усмеравање дискусије на актуелне проблеме музичке педагогије и извођаштва;
 • Разговори и примени музичке форме кроз едукациони процес, развој ученика – дискусије о форми у музици кроз упоређивање примера клавирске литературе са литературом других инструмената, као и оркетарском литературом – примена теоретских знања у извођачкој пракси; Анализа рада и припреме музичког дела за јавно извођење;
 • Разоговор о техничким приступима у педагогији – дискусије о клавирској техици путем упоређивања знања професора и искустава значајних пијанистичких интернационалних школа.

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s