У Центру за стручно усавршавање је у петак 24.марта одржан стручни скуп на тему одељењске заједнице.

Циљ овог примера добре праксе је подстактицање за јачање различитих видова сарадње са ученицима и родитељима кроз одељењску заједницу, оснаживање за стварање позитивне радне атмосфере у учионици и праћење напредовања ученика у складу са способностима.

Аутори и реализатори овог стручног скупа су: Драгољуб Младеновић, учитељ у пензији; Марија Стаменковић, педагог (бивши ученик); Ана Станковић, професор српског језика и књижевности (бивши ученик); Лидија Крстић Стојичић, учитељ (бивши ученик).

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У среду 22. марта је у Центру за стручно усавршавање у образовању одржан стручни скуп - предавање на тему емоционалне интелигенције.

Овом приликом приказани су садржаји и методе који доприносе и истичу значај емоционалне интелигенције у циљу повећања емоционалне писмености, способности, вештина и компетенција које наставницима и ученицима повећавају способност да се рационално носе са захтевима и притисцима околине.

Релизатор овог стручног скупа била је Мирјана Станојевић, дипломирани психолог; саветник за каријерно информисање и професионално саветовање, у Националној служби за запошљавање, Лесковац; тренер асертивне комуникације.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У четвртак 23. фебруара је у Центру за стручно усавршавање у образовању одржан састанак са представницима економских и техничких школа Јабланичког и Пчињског округа.

Састанак је организован у циљу информисања ових школа о спровођењу онлајн Обуке запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У недељу 12. фебруара одржан је стручни скуп "Развој личних потенцијала". Реализатори ове радионице били су мр Ивана Станковић, психолог, психотерапеут - Удружење за унапређење квалитета живота "Синергија" Лесковац и проф. Зоран Анђелковић, дипл.инг.маш., маркетинг менаџер.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У суботу 11. фебруара је у Центру одржан стручни скуп на тему асертивне комуникације. Реализатори овог стручног скупа биле су: Мирјана Станојевић, психолог у Националној служби за запошљавање, Лесковац; тренер асертивне комуникације и Теодора Коцић, студент психологије; тренер асертивне комуникације. 

Учесници су имали прилике да се упознају са техникама и методама које доприносе и истичу значај асертивне комуникације, у циљу успостављања поверења и поштовања између ученика и наставника, као и између наставника међусобно.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s