У суботу 29.априла 2017.године је у Центру за стручно усавршавање у образовању Лесковац одржана трибина„Положај деце са аутизмом и њихових породица у Србији – рано откривање, дијагностика, третман и подршка“.

Учесници овог стручног супа били су запослени у образовно-васпитним установама и родитељи деце са аутизмом, а излагачи: представници Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Школске управе Лесковац, Друштва дефектолога Србије, Развојног саветовалишта Дома Здравља Лесковац, Интерресорне комисије града Лесковца, представници школа, удружења родитеља и радних/стручних тела која се баве децом којима је потребна додатна подршка.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У суботу 25.марта одржана је трибина "Културно-историјска баштина Лесковца и околине и важност упознавања са њом", чији је аутор и реализатор Небојша Димитријевић, мастер/кустос археолог и туристички водич. 

Основни циљ овог стручног скупа је истицање значаја мотивисања ученика за познавање сопствене културно-историјске баштине од најранијег доба.

На трибини су били присутни учитељи, наставници и стручни сарадници школа Јабланичког округа.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У Центру за стручно усавршавање је у петак 24.марта одржан стручни скуп на тему одељењске заједнице.

Циљ овог примера добре праксе је подстактицање за јачање различитих видова сарадње са ученицима и родитељима кроз одељењску заједницу, оснаживање за стварање позитивне радне атмосфере у учионици и праћење напредовања ученика у складу са способностима.

Аутори и реализатори овог стручног скупа су: Драгољуб Младеновић, учитељ у пензији; Марија Стаменковић, педагог (бивши ученик); Ана Станковић, професор српског језика и књижевности (бивши ученик); Лидија Крстић Стојичић, учитељ (бивши ученик).

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У среду 22. марта је у Центру за стручно усавршавање у образовању одржан стручни скуп - предавање на тему емоционалне интелигенције.

Овом приликом приказани су садржаји и методе који доприносе и истичу значај емоционалне интелигенције у циљу повећања емоционалне писмености, способности, вештина и компетенција које наставницима и ученицима повећавају способност да се рационално носе са захтевима и притисцима околине.

Релизатор овог стручног скупа била је Мирјана Станојевић, дипломирани психолог; саветник за каријерно информисање и професионално саветовање, у Националној служби за запошљавање, Лесковац; тренер асертивне комуникације.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

У четвртак 23. фебруара је у Центру за стручно усавршавање у образовању одржан састанак са представницима економских и техничких школа Јабланичког и Пчињског округа.

Састанак је организован у циљу информисања ових школа о спровођењу онлајн Обуке запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s