Штампа
Погодака: 554

У петак 3. септембра у Центру за стручно усавршавање у образовању у организацији Школске управе Лесковац одржан је састанак на тему „Подршка школама у функцији развоја квалитета инклузивног образовања и унапређивања културе вредновања“.

Састанак су водили представници Школске управе Лесковац: Марина Илић, руководилац Школске управе и саветници Гордана Станковић, Бојана Миленковић, Драгана Георгијев и Јовица Стевановић, као и Миодраг Николић, релизатор обука. Овом састанку присуствовали су директори, стручни сарадници и чланови тима за инклузију у школама које учествују у обукама: ОШ „Светозар Марковић“ Лесковац, ОШ „Трајко Стаменковић“ Лесковац, ОШ „Васа Пелагић“ Лесковац, ОШ „Јосиф Панчић“ Орашац и ОШ „Десанка Максимовић“ Грделица. У овим школама до краја септембра биће организоване обуке одобрене решењем министра просвете којима ће присуствовати наставници и стручни сарадници наведених школа.

Циљеви обука које ће бити реализоване су:

- Упознавање и оспособљавање учесника са начинима и могућностима за индивидуални приступ детету уз одговарајућу подршку;

- Стварање предуслова неопходних да би процес учења омогућио детету да оствари свој максимум;

- Другачији приступ наставном процесу кроз обуку учесника за што адекватнију израду педагошког профила, плана индивидуализације и ИОП-а 1 и 2 за сваког појединачног ученика са сметњама у развоју и учењу.

 

Овај пројекат подржан је од Завода за вреновање квалитета образовања и васпитања и Центра за осигурање рада установа.