Центар за стручно усавршавање у образовању 25. јуна 2022. године организовао је једнодневни семинар за запослене у средњим стручним школама града Лесковца на тему „Идентификација предузетничке идеје и израда бизнис плана“. Овај семинар акредитован је од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања на 8 бодова стручног усавршавања под каталошким бројем 910 у важећем Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника. 

Семинар су реализовале: Зорана Никитовић, доктор економских наука, Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд и Слађана Вујичић, доктор наука, Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд. 

Наставници стручних предмета стекли су и развили професионалне капацитете потребне за реализацију наставних и ваннаставних активности у области предузетништва и овладали савременим интерактивним методама наставе о предузетништву. 

Обрађене су следеће теме: 

Основни појмови и дефиниције: предузетништво и бизнис план; Теоријско-методолошке основе израде бизнис плана; Структура и садржај бизнис плана са образложењем свих кључних делова; Тржишна анализа предузетничке идеје; Техничко-технолошка анализа предузетничке идеје; Финансијска анализа и оцена пословања; Процес припреме бизнис плана у фазама и дискусија.