×

Грешка

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /2022-galerija/09042022-seminar1 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

 

Током протеклог викенда у Центру за стручно усавршавање у образовању одржана су три акредитована семинара за запослене у образовању.

Један од семинара који је реализован јесте "Истраживања у функцији унапређивања наставе и учења".

Овај програм стручног усавршавања реализован је у циљу јачања професионалних компетенција полазника:

  • за организацију примене малих и акционих истраживања у активностима ученика, раду наставника и у раду школе,
  • за откривање проблема истраживања, израду скице истраживања, избор предмета истраживања, постављање задатака истраживања, избор и израду инструмената, прикупљање и обраду података, коришћење резултата за другачије организовање образовно-васпитног процеса,
  • за примену резултата акционих истраживања у процесу самовредновања рада школе и рада наставника и у изради акционих планова унапређења рада школе.

Реализатор семинара "Истраживања у функцији унапређивања наставе и учења" био је Миленко Кундачина, доктор педагошких наука.

{gallery}/2022-galerija/09042022-seminar1{/gallery}