seminar preovladavanje stresa 2205Протеклог викенда, такође у суботу, 22. маја 2021. године, у организацији Центра за стручно усавршавање у образовању, уз подршку Града Лесковца, одржан је још један програма стручног усавршавања. Семинар "Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотерапије" овом приликом похађало је 20 просветних радника.

 

Аутори и реализатори овог програма стручног усавршавања били су: Стеван Станојевић, дипломирани психолог, мастер педагог, и Даница Вукић, мастер психолог.

 

У Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручног сарадника за шк. 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину овај програм стручног усавршавања налази се под каталошким бројем 264 и носи 8 бодаова.

 
 
Неке од тема на семинару биле су:

Феномен стреса; Предности и мане различитих нетерапеутских приступа превладавању стреса; Когнитивно-бихејвиорална психотерапија и стрес из угла овог терапијског модалитета; Негативне аутоматске мисли и уводне технике њихове идентификације и евалуације; Сложеније когнитивне технике за евалуацију мисли и уверења; Батерија когнитивних техника за превладавање стрепње; Прогресивна мишићна релаксација; Психолошке интервенције са ученицима.