Get Adobe Flash player
Donacija

sdc_logo-small

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) je svojim sredstvima učestvovala u realizaciji ovog Centa

 

Projekat podržao
gradleskovac-small2
PONUDA SEMINARA
POZIV ZA PRIKAZ PRIMERA DOBRE PRAKSE

Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju će i u školskoj 2016/2017. godini kroz povezivanje stručnjaka/nastavnika i razvoj modela horizontalnog učenja, omogućiti  da se u CSU Leskovac pored realizacija akreditovanih seminara i stručnih skupova u skladu sa Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika ("Sl.glasnik RS", br. 86/2015, 3/2016 i 73/2016) prikazuju realizovani ugledni, odnosno ogledni časovi sa diskusijom i analizom, prezentuju stručni radovi u skladu sa ličnim planom profesionalnog razvoja, rezultati istraživanja i razmenjuju iskustva sa međunarodnih skupova...

Opširnije...

Početak projekta "Element u pokretu"

U ponedeljak 30. oktobra 2017. godine je u Naučnom klubu Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju u Leskovcu počela realizacija projekta „Element u pokretu“. Aktivnosti ovog projekta finansijski su podržane od strane Centra za promociju nauke.

Problem na koji su autori i realizatori projekta utiču je činjenica da nastavni plan ne predviđa upoznavanje učenika razredne nastave 3. i 4. razreda sa hemijskim elementima na bilo kom nivou.

U projektu se polazi od osnovnih principa učenja i postepenog napredovanja učenika ka daljem usvajanju novih znanja putem otkrivanja i buđenja ranog interesovanja kod učenika za nauku a sve kroz edukativnu društvenu igru "ELEMENT U POKRETU". Autor i realizatori projekta su Vesna Stojanović, profesor hemije, Dragana Marković, profesor hemije i Zoran Ilić, učitelj.

Opširnije...

 

Održane obuke za izvođenje nastavnog predmeta Tehnika i tehnologija

U subotu 28. oktobra 2017. godine su u organizaciji Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja održane obuke nastavnika za uvođenje novog nastavnog predmeta Tehnika i tehnologija i primenu relevantnih programskih sadržaja.

Obukama je prisustvovalo ukupno 48 nastavnika TIO u osnovnim školama Jablaničkog okruga. Realizatori obuka bili su: Lidija Nešić, savetnik u Školskoj upravi i Danko Danković, profesor elektrotehničke grupe predmeta u TŠ "Rade Metalac" u Leskovcu.

Opširnije...

 

CSU Leskovac na Sajmu knjiga

I ove godine Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju i Naučni klub Leskovac imali su čast da predstave svoj rad, kao partneri, na štandu Centra za promociju nauke. Posetioci štanda mogli su da pogledaju ponudu programa stručnog usavršavanja Centra i projekata koji se realzuju uz podršku CPN-a.

Prdstavnici Centra za stručno usavršavanje iz Leskovca bile su Olivera Ivanović, stručni saradnik u Resurs centru i Kristina Mladenović, stručni saradnik za finansije.

Opširnije...

 

Realizovana tribina "Škola u prirodi - teorija i praksa"

U petak 27. oktobra 2017. godine je u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju održana tribina "Škola u prirodi - teorija i praksa".

Realizatori ovog stručnog skupa bile su Dragica Antanasijević, učitelj u OŠ „Josif Kostić“ Leskovac i Slavica Dragić, učitelj u penziji.

Cilj tibine bio je pružanje podrške učiteljima i vaspitačima za pripremu roditelja i organizovani odlazak dece u školu u prirodi. Realizatori su govorili o tome koji su ciljevi i zadaci škole u prirodi; kako na pravi način pripremiti učitelja, učenika i roditelja; izneli su iskustva učitelja; i diskutovali o različim mogućnostima realizacije škole u prirodi.

 

Opširnije...

 

Podrška unapređenju položaja Romkinja

Udruženje Romkinja Osvit iz Niša u partnerstvu sa Odborom za ljudska prava iz Vranja, realizovalo je dvodnevni seminar „Podrška unapređenju položaja Romkinja“ podržanog od Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

Seminar je realizovan u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju u ponedeljak i utorak, 23. i 24.oktobra, a učesnici su bili zaposleni u javnim ustanovama grada Leskovca.

Opširnije...