НАЗИВ ПРОГРАМА: ПРЕВЛАДАВАЊЕ СТРЕСА МЕТОДАМА КОГНИТИВНО-БИХЕЈВИОРАЛНЕ ПСИХОТЕРАПИЈЕ 

ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 25. новембар 2018. године од 10:00 сати 

КАТАЛОШКИ БРОЈ: 264                                  

ТРАЈАЊЕ: један дан (8 бодова)

ОБЛАСТ: здравствено васпитање

Компетенције за комуникацију и сарадњу – K4
Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)  – П3

АУТОР: Стеван Станојевић, дипломирани психолог, мастер педагог

РЕАЛИЗАТОРИ: Стеван Станојевић, дипломирани психолог, мастер педагог, ОШ „Братство„ Звонце; Даница Вукић, мастер психолог, Техничка школа „15.мај„ Ниш 

ЦИЉНА ГРУПА: наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) 

ОПШТИ ЦИЉ: Учење и увежбавање одабраних техника за смањење нивоа свакодневног стреса наставника, васпитача, стручних сарадника и мотивисање за њихову примену у раду на себи, са ученицима и ефикасније ангажовање на послу. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: Информисање о феномену стреса као и манама и предностима различитих нетерапеутских приступа; Упознавање са основним постулатима когнитивно-бихејвиоралне терапије и виђењем стреса из угла овог терапијског модалитета; Учење и примена когнитивних техника против узнемирујућих мисли и процена, стрепње, свакодневних брига и психичких проблема; савета за смањење интензитета стресора и негативних емоција; савета за превазилажење стресних ситуација у пословном и животном окружењу; савета за помоћ ученицима у мотивацији, у стресним и конфликтним ситуацијама; техника мишићне релаксације и дисања; самосталног процењивања интензитета негативних емоција и напетости пре и после примене техника, као и тестирања у циљу праћења промена у расположењу. 

ТЕМЕ ПРОГРАМА:

Увод: уопштено о феномену стреса; Предности и мане различитих нетерапеутских приступа превладавању стреса; Когнитивно-бихејвиорална психотерапија и стрес из угла овог терапијског модалитета; Негативне аутоматске мисли и уводне технике њихове идентификације и евалуације; Сложеније когнитивне технике за евалуацију мисли и уверења; Резиме претходно наученог и опуштање уз вежбе дисањем; Батерија когнитивних техника за превладавање стрепње; Прогресивна мишићна релаксација; Психолошке интервенције са ученицима; Завршна радионица, Завршне инструкције и евалуација. 

КОТИЗАЦИЈА: 1.600,00 динара уз могућност плаћања на две месечне рате. Уплату извршити на жиро рачун: 840-946668-90. У позиву на број навести каталошки број семинара (264). 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ: Пријављивање на телефон 016/214-555 или на мејл адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Подаци који се достављају: име и презиме учесника, јмбг, занимање, установа у којој ради и број мобилног телефона.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s