НАЗИВ ПРОГРАМА: ЗАЈЕДНИЧКИМ СНАГАМА ДО ШКОЛЕ КАО ДЕМОКРАТСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 30. новембар и 1. децембар 2019. године од 9:30 сати 

КАТАЛОШКИ БРОЈ: 107

ТРАЈАЊЕ: два дана (16 бодова)

ОБЛАСТ: васпитни рад

Компетенције за комуникацију и сарадњу - K4
Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања - П4 

АУТОРИ/РЕАЛИЗАТОРИ: Ервина Здравковић, ХТШ „Божидар Ђорђевић - Кукар” Лесковац; Ана Здравковић, Удружење за унапређење квалитета живота Синергија 

ЦИЉНА ГРУПА: наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне),
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник) 

ОПШТИ ЦИЉ: Оснаживање наставника и стручних сарадника за развијање школе као демократске заједнице у сарадњи са свим осталим актерима образовно-васпитног рада. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: Овладавање начинима успостављања правила у школи која ће допринети демократичности школске средине; Стицање знања о димензијама, значају, методама и кључним питањима образовања за демократију и људска права; Оснаживање за критичко разумевање, приоритетизацију и интеграцију компетенција за демократску културу у свој рад и примену свеобухватног школског приступа развоју школе као демократске заједнице; Развијање свести учесника о значају њиховог учешћа у планирању и остваривању демократског управљања школом; Упознавање са управљачким стратегијама које се могу користити у решавању школских проблема; Израда акционих планова за стварање/унапређивање демократске школе. 

ТЕМЕ ПРОГРАМА:

1. дан

Демократија и људска права у школама; Упознавање и очекивања; Правила као основ демократије у школској средини; Образовање за демократију и људска права – димензије, значај и ресурси; Подучавање и учење – кључна питања; Пример: Да ли си ти равноправнији од мене?; Критичко разумевање компетенција за демократску културу; Приоритетизација и интеграција компетенција за демократску културу у рад; Резимирање и евалуација првог дана обуке.

2. дан

Отварање дана, припрема за рад; Како развијати школу као демократску заједницу?; Свеобухватни школски приступ; Демократско управљање школама – кључне области и планирање активности; Решавање проблема у школи применом различитих управљачких стратегија; Креирање акционог плана за стварање/унапређивање демократске школе; Резимирање и евалуација обуке. 

КОТИЗАЦИЈА: 2.600,00 динара уз могућност плаћања на две месечне рате. Уплату извршити на жиро рачун: 840-946668-90. У позиву на број навести каталошки број семинара (107). 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ: Пријављивање на телефон 016/214-555 или на мејл адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Подаци који се достављају: име и презиме учесника, јмбг, занимање, установа у којој ради и број мобилног телефона.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s